E-factureren, het digitaal versturen en automatisch verwerken van een factuur, zal in de toekomst een feit worden voor iedere organisatie. Het kabinet heeft met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari jl. alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen. Voor niet-centrale aanbestedende diensten en aanbestedende instanties zou de termijn eind 2018 zijn. Veel organisaties zijn zich hiervan bewust, maar weten niet goed waar te beginnen. DDi Information Automation Engineers heeft een softwareoplossing ontwikkeld, eInvoiceConnect, waarmee de invoering van e-facturen vergemakkelijkt wordt.

UBL facturen verwerken met DDi Transaction Robot
Er zijn verschillende formaten elektronische facturen. Het meest gebruikte is het UBL-formaat (Universal Business Language). Bestanden in dat formaat kunnen worden ingelezen door de meeste boekhoudpakketten. Een groot deel van de leveranciers verstuurt echter nog geen UBL facturen. Met eInvoiceConnect van DDi wordt iedere factuur die een organisatie binnenkomt, ongeacht het bestandsformaat, omgezet naar UBL en samen met de (originele) pdf-factuur aangeboden aan de DDi Transaction Robot (afgekort TA Robot). De TA Robot zorgt dat de facturen automatisch geboekt worden in het gebruikte ERP pakket en start vervolgens het juiste goedkeuringsproces.

Met eInvoiceConnect kunnen leveranciers ook eenvoudig worden uitgenodigd om elektronische facturen aan te leveren. Voor beide partijen een kleine moeite met een groot effect. In de toekomst zal het factuurverwerkingsproces dan nog efficiënter kunnen verlopen.

Rate this post

Print Friendly