Nieuwe versie DDi 3.4 biedt tal van verbeteringen

Hoofddorp, 13 maart 2017 – DDi Information Automation Engineers, de softwareontwikkelaar uit Hoofddorp komt in de nieuwe versie DDi 3.4 met grote verbeteringen. Deze verbeteringen richten zich met name op het automatiseren van factuurprocessen enerzijds en het minimaliseren van repeterende werkzaamheden bij verzekeraars en assurantietussenpersonen.

DDi Transaction Robot groeit mee met DDi 3.4
De DDi Transaction Robot maakt standaard onderdeel uit van DDi 3.4. De TA Robot – zoals deze wordt afgekort – analyseert in versie 3.4 30% meer data dan in de vorige versie. Dit betekent dat de TA Robot automatisch meer meta data haalt uit o.a. facturen, schade- en polis correspondentie, emailberichten, gescande en/of elektronische correspondentie. In de praktijk is hierdoor minder tijd nodig om correspondentie te classificeren, minder inspanning nodig om data vast te leggen in Line of Business applicaties en het percentage aan foutieve data daalt naar nagenoeg foutloos. Verder onderscheidt de TA Robot beter de verschillende soorten bijlagen die bij emailberichten zitten.

De rules engine van de TA Robot is ook uitgebreid. Waar eerst emailberichten als geheel werden behandeld, kan nu per emailbijlage worden vastgesteld welke behandelprocessen van toepassingen zijn. Behandelaars krijgen op deze wijze alleen de informatie aangeboden die voor hun relevant is. Door het weglaten van overtollige informatie, werkt de behandelaar sneller haar taak af. Een voorbeeld; de administratie ontvangt alleen de ingeboekte nota en de relatiebeheerder alleen het contract om door te zetten naar zijn klant, terwijl de leverancier beide documenten in een emailbericht had toegestuurd.

Verbeterde Straight Through Processing functies
De STP mogelijkheden voor zowel het factuurproces als verzekeringsprocessen zijn in DDi 3.4 verder uitgebreid. Via instelbare boekhoudregels worden facturen volledig automatisch geboekt in het ERP-systeem. Controle met onderliggende contracten en/of inkooporders worden automatisch uitgevoerd. Handmatige controle wordt overbodig. Wat rest is het uitvoeren van de betaling. Hetzelfde geldt voor het vastleggen van bijvoorbeeld schaderegels. Zonder menselijke tussenkomst worden delen van het schadeproces automatisch afgehandeld.

Rate this post

Print Friendly