Gorinchem, 13 december 2016 – Onder het motto ‘Het nieuwe Frankeren’ speelt Frama Nederland in op de metamorfose die de frankeermachine per 1 januari 2017 zal ondergaan. Door de tariefswijziging van PostNL worden vanaf dat moment naast nieuwe tarieven voor losse post ook Port Betaald Gemengd tarieven toegevoegd aan de NetSet2 frankeermachine. Besparingen op de porto kunnen hierdoor oplopen tot wel 40%. Hierdoor is de frankeermachine nog interessanter voor small offices en kleinere ondernemers. De frankeermachine wordt zo een echte kameleon, die zowel losse post als partijen (gemengd) post met een hoge mate van flexibiliteit kan aanbieden met de PostNL servicekaders 24, 48, en 72 uur. De ondernemer beschikt daardoor elke dag over de beste deal voor elke poststroom.

Van traditie naar ambitie!
Frama is al 40 jaar actief op de markt van frankeermachines, postverwerking en persoonlijke communicatie. De transformatie van frankeermachine naar allround verlenende organisatie, waarbij alle aspecten van postverwerking aangeboden kunnen worden, is de toekomst. Frama positioneert zich voor small offices en kleinere ondernemers als dé partner in meerdere takken van sport binnen post. Het begeleidt klanten om elke dag de juiste keuze te maken bij het op maat verzenden van post, tegen het meest voordelige tarief. Het ultieme streven is om met behulp van big data richting klanten één overzicht te kunnen geven van de verschillende diensten die via de Frama online portal MijnFrama.nl zijn afgenomen.

Hans van Essen, directeur Frama Nederland. “Belangrijke kenmerken van het nieuwe ondernemen zijn Cloud, Community en IT. Dit is de richting waarin Frama zich steeds meer ontwikkelt. Wij beschikken over een zeer professionele en schaalbare online portal dat middels eigen IT-ontwikkeling regelmatig met meerdere diensten wordt uitgebreid. Dit is een continu proces waardoor compleet nieuwe dienstverlening ontstaat en bestaande producten met elkaar verbindt. Klanten die in het bezit zijn van de frankeermachine, kunnen ook gratis gebruikmaken van andere diensten binnen onze portal, zoals Parcel, RMail en Express post. Ik ben van mening dat frankeren nog nooit zo aantrekkelijk is geweest. Dankzij de recente ontwikkeling van een speciale rekentool kunnen onze postadviseurs, die een neus hebben voor post, elke poststroom vrijblijvend in kaart brengen en advies op maat geven.”

Rate this post

Print Friendly