Hoe staat het met de ontwikkeling van e-factureren? Hoe werkt UBL nu echt in de praktijk? Wat betekent de aankomende verplichtstelling voor organisaties? Aan welke verplichtingen moet bedrijven en overheden voldoen? Hoe kunnen zij e-factureren het beste implementeren? En hoe houden ze grip op de digitale instroom vanuit diverse kanalen?

Friso de Jong van Platform E-factureren is dagvoorzitter van het “Seminar: (UBL) elektronisch factureren in de praktijk“, dat op woensdag 7 december 2016 plaats vindt.

Dit seminar wordt gehouden in Hoevelaken en duurt ongeveer 13.00 – 19.00 uur.

Deze dag is volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking en Purchase to pay, -mede- op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL.

Aan de orde komt onder meer:

  • Overview elektronisch factureren op dit moment;
  • Elektronisch factureren in de accountancybranche;
  • Gebruikerservaring met het versturen en ontvangen van elektronische facturen;
  • Verplichtstelling elektronisch factureren aan de Rijksoverheid per 1-1-2017;
  • De ervaringen van de Belastingdienst bij het verwerken van (UBL) e-facturen
  • Europese ontwikkeling op het gebied van elektronisch factureren;
  • UBL Ready als aanjager van elektronisch factureren;
  • De impact van elektronisch factureren op de vele factuurscenario’s die we kennen;
  • Purchase to pay en de relatie met elektronische factuurverwerking.

PROGRAMMA
Op het programma staan de volgende onderwerpen en sprekers:

Simplerinvoicing en SI-UBL standaard
Simplerinvoicing is bijna 3 jaar geleden opgericht. In de afgelopen jaren is veel gebeurd: de overheid heeft Simplerinvoicing als een van de standaarden verplicht gesteld voor e-factureren aan de overheid. Verschillende partijen hebben de SI-UBL standaard geïmplementeerd. Maandelijks worden meer dan 200.000 SI-UBL facturen verstuurd door ERP, E-facturatie en accounting software.

In deze sessie zal Jaap Jan Nienhuis, SIDN, ingaan op de volgende stap: wat wordt de rol van Simplerinvoicing gedurende 2017, hoe gaat het standaardisatie landschap eruit zien met eennieuwe Europese Norm voor de deur en hoe gaat Simplerinvoicing de verdere adoptie van e-factureren stimuleren.

Verplichtstelling e-factureren aan de overheid vanaf 2017
Met ingang van november 2018 zijn overheden op grond van de Europese richtlijn inzake e-factureren (EU/55/2014) verplicht bij overheidsopdrachten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 al over op e-factureren. Mede-overheden volgen daarna en vele nemen nu de eerste stappen om e-factureren binnen hun organisatie te implementeren.

Wat betekent dit voor het aanleveren van facturen aan de overheid. Erwin Wulterkens, Regisseur Digitalisering Inkoop van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft een toelichting over e-factureren richting de Rijksoverheid, hetgeen al langere tijd wordt toegepast in de praktijk en gaat ook in op de verplichtstelling per 1-1-2017.

E-factureren in de accountancybranche
In de accountancybranche is E-factureren aan een heuse opmars bezig. Accountants- en administratiekantoren integreren E-factureren steeds vaker in hun dagelijkse processen om hun cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk te bedienen. Naast tijd- en kostenbesparing draagt E-factureren ook bij aan een frequentere informatieverschaffing aan cliënten (continuous reporting).

Tony van Oorschot, Informatiemanager bij het SRA (een netwerk van 370 zelfstandige Nederlandse accountantskantoren met 900 vestigingen) vertelt u over wat E-factureren in de accountancybranche betekent en deelt tevens de visie van het SRA.

Gebruikerservaring met elektronisch factureren in de praktijk: Pelican Rouge
Pelican Rouge is een koffiespecialist sinds 1863, die dagelijks 15 miljoen consumenten de perfecte kop koffie serveren. Bij Pelican Rouge is het facturatieproces afgelopen maanden opnieuw ingericht aan de hand van nieuwe software. Tot voor kort moesten (verzamel)facturen handmatig worden verwerkt. Nu is het mogelijk deze facturen via een geautomatiseerd proces te verwerken en direct aan klanten te mailen. De praktijk toont aan dat dit een besparing van minimaal 3 dagen inzet per maand oplevert. Nog afgezien van de besparing op papier, toner en portokosten.

René van Gorp, IT director bij Pelican Rouge, deelt met u zijn ervaring met elektronisch factureren.

Gebruikerservaring met elektronisch factureren in de praktijk bij de Belastingdienst
De Belastingdienst heeft elektronische factuurverwerking al enkele jaren operationeel, voor meerdere organisatie onderdelen. Het gaat dan om het ontvangen van elektronische facturen in UBL-formaat, maar ook papieren- en PDF-facturen die verwerkt moeten worden via een workflow. En om het zoveel mogelijk automatisch afstemmen en boeken van deze facturen in meerdere onderliggende administratiesystemen.

Hans Nieuwenhuis, Functioneel Beheerder SAP Financieel/Logistiek binnen de Belastingdienst, is al van meet af aan betrokken bij elektronisch factureren en vertelt over de huidige stand van zaken, geplande ontwikkelingen en brengt ook aandachtspunten aan de orde.

Purchase-to-Pay: the next step forward
E-Facturering is een eerste en noodzakelijke stap voor een verbetering van de factuurafhandeling. Bij de koplopers zijn e-Facturering en Purchase-to-Pay onlosmakelijk verbonden met de vereiste efficiency en level of control. Leer wat ervoor nodig is om vanuit Financiën succesvol de volgende stap te nemen.

U wordt uitgebreid geïnformeerd door Wim Vriend, Kennispartner E-proQure kennisportal voor het optimaliseren van inkoopprocessen met behulp van inkoopsystemen.

UBL Ready als aanjager van elektronisch facturerenÂ
Friso de Jong van Platform E-factureren geeft een toelichting op het nieuwe label “UBL Ready“. Hieraan hebben zich binnen 4 weken al 75 (software)leveranciers verbonden en ze tonen hiermee aan dat hun software “UBL Ready” is en dat zij zich inzetten voor de verdere adoptie van UBL.

Ervaringen van de UBL Ketentest en factuurscenario’s
De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief, bedoeld om eventueel interpretatieverschillen en dialecten weg te nemen om zo vlekkeloos elektronisch facturen tussen de verschillende administratietoepassingen (zoals boekhoudpakketten, online factuuroplossingen, factuurverwerking, etc.) te kunnen uitwisselen in UBL-formaat en te zorgen voor automatische boekingen in de administraties. Afgelopen 2 jaar hebben ruim 70 leveranciers en bedrijven actief deelgenomen aan de UBL Ketentest.

Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED deelt de ervaring die is opgedaan tijdens de UBL Ketentest met factuurscenario’s als wel/geen BTW, BTW verlegd, korting, toeslagen, etc.

VOOR WIE BESTEMD?
Financials en andere geïnteresseerden die zich goed willen laten informeren over de ervaring met en ontwikkeling van e-factureren en elektronische factuurverwerking in de praktijk.

INVESTERING
De kosten voor het bijwonen van het congres bedragen 175 euro per persoon, inclusief koffie/thee en een broodjeslunch. Leden van de BSPD en Platform E-factureren betalen een gereduceerd tarief van 145 euro. Genoemde tarieven zijn excl. BTW.

LOCATIE: EXPO Hoevelaken
Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren)

AANMELDEN
Meer informatie over het programma en inschrijven voor het seminar: elektronisch factureren in de praktijk op 7 december 2016 via: www.efacturerenindepraktijk.nl.

CONTACT
Voor meer informatie over dit seminar kunt u contact opnemen met:
Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne, email gerard@gbned.nl.

Rate this post

Print Friendly