De Europese Richtlijn (2014/55/EU) bepaalt dat uiterlijk eind 2018 alle aanbestedende diensten in Europa e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Bovendien heeft het kabinet met het bedrijfsleven afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen. De deadline komt steeds dichter bij voor de Rijksoverheid. Ook voor de lagere overheden wordt elektronische factuurverwerking een steeds belangrijker onderwerp.

Waarom wordt elektronisch factureren door de overheid gestimuleerd?

Niet alleen de naderende deadline zorgt voor de verschuivende interesse richting elektronische factuurverwerking, ook de voordelen van elektronisch factureren ten opzichte van de traditionele factuurverwerking en scan- en herkenoplossingen worden voor steeds meer organisaties duidelijk. Dit is dan ook precies de reden dat elektronische factuurverwerking zo gestimuleerd wordt door de overheid. De voordelen van elektronische factuurverwerking zijn groot. Het is niet alleen sneller, gemakkelijker en nauwkeuriger, het zorgt ook voor het terugdringen van het enorme aantal papieren facturen dat jaarlijks wereldwijd in omloop is.

Waar moet uw organisatie precies aan voldoen?

Uw organisatie moet in staat zijn om de elektronische facturen die uw leverancier aanlevert te verwerken, zonder dat deze factuur het systeem verlaat. Met andere woorden, de factuur moet digitaal blijven. Uitprinten, inkloppen en scan-herkenoplossingen voldoen dus niet. Uw organisatie moet dus in staat zijn om UBL-, XML- én digitale PDF-facturen te verwerken. Hier zijn verschillende oplossingen voor, waaronder Factuurportal.

Hoe uw organisatie beter wordt van elektronische factuurverwerking

Door elektronische factuurverwerking bespaart uw organisatie substantieel tijd en geld. Doordat de facturen het systeem niet meer verlaten en – bijvoorbeeld door Factuurportal – automatisch verwerkt worden, zijn handmatige handelingen en visuele controles verleden tijd. Zo wordt al direct de eerste tijdswinst gerealiseerd. Daarnaast neemt de betrouwbaarheid van de factuurverwerking toe en wordt de verwerkingstijd van een factuur korter. Samengevat zorgt elektronische factuurverwerking dus voor een efficiënter factuurverwerkingsproces waardoor de betrouwbaarheid en snelheid toenemenen, terwijl de kosten afnemen.

En hoe zit het dan met de papieren facturen?elektronische factuurverwerking

Wij geloven niet in papieren facturen, het is een oud en achterhaald concept. Het is voor zowel leverancier als klant gemakkelijker en sneller om de facturen digitaal te verzenden en ontvangen. Bovendien besparen beide partijen hierdoor aanzienlijk op tijd en kosten. Dus maak een einde aan de instandhouding van papieren facturen. Zet Factuurportal in voor een 100% geautomatiseerd en digitaal factuurverwerkingsproces. Meer weten?

Rate this post

Print Friendly