BPD, voormalig Bouwfonds Ontwikkeling, maakt gebruik van IntraOffice Signing Service van IntraData (onderdeel van de Solipsisgroep) voor het digitaal rechtsgeldig ondertekenen van de koopakte en begeleidende aannemingsovereenkomst bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Een aantal weken geleden is de eerste digitale handtekening gezet en was de eerste officiële online verkoop een feit. Belangrijkste voordelen: transparantie, snelheid en efficiency van het aankoopproces en een besparing op kosten.

Digitale klantreis
BPD is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland, met naast het hoofdkantoor in Hoevelaken nog eens dertig kantoren in drie kernlanden: Nederland, Duitsland en Frankrijk. Belangrijkste reden voor BPD om te starten met de online verkoop van woningen, is dat zij de klant steeds meer centraal stellen en deze willen ondersteunen in hun digitale klantreis. De Nederlandse consument oriënteert zich steeds meer online op grote aankopen zoals een auto of een woning. “Het is een stuk moderniteit dat hoort bij de huidige digitale wereld en BPD neemt hierin graag het voortouw’’, aldus Patrick Adema, Hoofd Informatiemanagement bij BPD. “We zijn een pilot gestart waarin klanten het proces rondom een woningaankoop volledig online kunnen doorlopen. Dit betekent oriëntatie op het aanbod, virtualisering van de woning en het te ontwikkelen gebied door middel van digitale brochures en plattegronden, het bieden van een klantenportaal, waarin de klant op een persoonlijke en transparante manier wordt ondersteund in zijn of haar proces. De digitale handtekening van IntraData vormt binnen dit proces een belangrijk sluitstuk.”

Rechtsgeldige digitale handtekening
Over de samenwerking met IntraData is Adema tevreden. “Het contact met IntraData is tot stand gekomen via partner NTREE, waar BPD al jarenlang mee samenwerkt voor het opstellen en genereren van documenten. Er was in eerste instantie behoefte aan een oplossing om interne documenten digitaal te paraferen en ondertekenen, met de zekerheid dat deze digitale handtekening ook juridisch rechtsgeldig is. Zij wezen ons op de oplossing van IntraData om documenten digitaal te kunnen ondertekenen. Hiermee hadden we meteen de oplossing in huis waarmee klanten via hun persoonlijke ‘mijn omgeving portal’ een rechtsgeldige digitale handtekening onder de koopakte kunnen zetten.”

Stapsgewijs
Belangrijk voordeel is volgens Adema dat het BPD dwingt om het proces heel transparant te maken. “De klant weet precies wat hij aan het doen is. Het haalt de onduidelijkheid uit het proces. Bovendien dwingt het ons als organisatie om goed naar onze interne processen te kijken en om processtappen op tijd klaar te hebben om een vervolgstap te kunnen zetten.” BPD verwacht in Nederland in 2016 zo’n 5000 woningen te verkopen, waarvan een stuk of honderd online. Adema: “We zijn het digitale proces zwaar aan het inzetten, maar doen dit heel bewust stapsgewijs via verschillende pilots. Het betekent gewenning voor alle partijen die bij het proces zijn betrokken. Pas aan het eind van het jaar zal duidelijk zijn wat wel en niet succesvol is en waar we moeten bijstellen. Uit de pilot blijkt dat op dit moment bijna 25% van de geïnteresseerden gebruikmaakt van de nieuwe, online mogelijkheden.”

Simon Kornblum, commercieel manager IntraData: “BPD is een toonaangevende projectontwikkelaar die continu op zoek is om zijn dienstverlening te verbeteren. Digitalisering vormt hierin een belangrijk onderdeel. Mede door onze samenwerking is het nu mogelijk om een woning niet alleen online te bekijken, maar ook te kopen! Met onze oplossing IntraOffice Digital Signing kunnen de formele documenten, die komen kijken bij de aankoop van een woning, digitaal rechtsgeldig ondertekend worden via de smartphone of tablet. Deze wijze van afhandelen van de documentstroom vereenvoudigt en versnelt het gehele proces aanzienlijk. Zeker in vergelijking met afhandeling per papier en post. BPD zet hiermee een  stap dichterbij 100% papiervrij.”

IntraOffice
IntraOffice maakt papieren communicatie met huurders en leveranciers 100% papiervrij. Documenten worden alleen nog digitaal uitgewisseld en daar waar handtekeningen nodig zijn, kan dit met de smartphone of tablet worden afgehandeld. Hiervoor wordt technologie toegepast die de rechtsgeldigheid van de handtekening waarborgt.

BPD kiest voor IntraOffice Digital Signing van IntraData
4 (80%) 1 vote

Print Friendly