Met Fast Closure zijn maand- en kwartaalrapportages al binnen vijf dagen beschikbaar, en de jaarafsluiting binnen tien dagen! Fast Closure optimaliseert en automatiseert workflow en informatiestromen. De kans op fouten wordt daardoor tot het minimum gereduceerd, waardoor een organisatie veel efficiënter kan bijsturen.

Tweederde van alle ondernemingen en overheden heeft meer dan vijftien dagen nodig voor een periodieke afsluiting. Dat betekent dat informatie in rapportages vaak al is achterhaald, wanneer het management deze voor het eerst inziet. Rapporteren kan – door de hele organisatie – echter veel sneller en productiever met Fast Closure van Docspro.

Betere besluitvorming

Fast Closure is niet alleen snel en efficiënt maar ook uiterst flexibel. Dat maakt het mogelijk om makkelijker in te spelen op marktveranderingen, en om te voldoen aan de steeds strengere informatieverplichtingen van de overheid. Hierdoor krijgen organisaties meer tijd voor analyses van informatie, wat bijdraagt aan een betere, en beter onderbouwde, besluitvorming. Zowel voor financiële beslissingen als op het gebied van HR, ICT, marketing, verkoop en de werkvloer. Met alle positieve gevolgen voor de productiviteit, kostenreductie en het tempo waarin organisatiedoelen worden gerealiseerd.

Tijdwinst

Fast Closure realiseert tijdswinst door een aantal factoren: digitalisatie, standaardisatie en integratie, optimalisatie en automatisering en harmonisatie.

  • Digitalisatie: informatie is direct, vanaf elke werkplek beschikbaar
  • Standaardisatie en integratie: informatie is snel uitwisselbaar tussen applicaties
  • Optimalisatie en automatisering: aanzienlijk minder handmatige handelingen
  • Harmonisatie: informatie uit financiële rapportages is direct toepasbaar in managementrapportages

Meer grip

Docspro helpt u graag met het krijgen van meer grip op uw rapportageprocessen. De Fast Closure oplossing start met een gedegen analyse van uw organisatie, processen en applicaties om, samen met u, gericht te werken aan de gewenste verbeteringen. We zorgen voor een goede inrichting en standaardisering van alle systemen en processen. Waarbij we altijd letten op de juiste balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten!

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer informatie over de Fast Closure oplossing van Docspro? Of wilt u advies hoe u het proces van de financiële periodieke rapportages sneller, accurater en efficiënter kan laten verlopen? Neem dan contact op met onze afdeling Sales via sales@docspro.nl of telefonisch via 0172-419334.

Rate this post

Print Friendly