’s-Hertogenbosch, 22 januari 2014 – Welke bijdrage kan prestatiegericht inkopen of Best Value Procurement (BVP) leveren aan het realiseren van strategische doelen? Welke voordelen biedt BVP ten opzichte van traditionele inkoop? Deze en andere vragen staan centraal in het white paper dat Canon over dit thema heeft opgesteld. In dit white paper – dat vanaf vandaag beschikbaar is via www.canon.nl/inkoop – delen BVP-experts hun visie over BVP en de bijdrage die prestatie-inkoop kan leveren aan goede klantrelaties en betere bedrijfsprestaties.

Canon wil de dialoog aangaan met inkopers over doelmatig inkopen en hoe de leverancier hieraan waarde kan toevoegen. Omdat Canon het gedachtengoed van BVP ondersteunt en actief uitdraagt, zijn Senior Bid Manager Wout Groeneveld en Projectmanager Ronald Esselink zeer recent gecertificeerd bij de Arizona State University door de grondlegger van BVP, professor Dean Kashiwagi.

BVP als basis voor een succesvolle uitbesteding

In het white paper zet Canon samen met deskundigen uiteen wat BVP inhoudt. Zo gaat Sjoerd Posthuma – senior consultant van Scenter, bureau voor organisatieontwikkeling – in op de vraag in hoeverre BVP kan bijdragen aan het realiseren van strategische doelstellingen. Het uitgangspunt van BVP is dat geen enkele leverancier hetzelfde is en dat een goede taakverdeling tussen opdrachtgever en expert een belangrijke voorwaarde is voor het welslagen van prestatie-inkoop. Het komt er op neer dat zij elkaars expertise goed moeten benutten. Het vaststellen van de projectdoelstelling is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hoe deze doelstelling wordt gerealiseerd, wordt bepaald door de expert. Marc Gillissen – inkoopmanager bij IHC Merwede – gaat in op de samenwerking met leveranciers in de private sector, terwijl Pieter Swerus – inkoper van de gemeente Schouwen-Duiveland – schetst hoe BVP bij lagere overheden tot positieve resultaten kan leiden. Antoinette Bos – inkoopmanager bij Hanzehogeschool in Groningen – licht toe hoe in het onderwijs diensten op een goede manier aan derden kunnen worden uitbesteed.

Open dialoog als basis voor succes

Robert Boerkamp – Manager van het Bidcenter van Canon Nederland – is van mening dat het white paper houvast en inspiratie biedt voor iedereen die zich bezighoudt met inkoop. “Prestatie-inkoop is een vraagstuk waarbij inkoop en verkoop tot het beste resultaat moeten komen, waarbij de inspanning van beide partijen vooral gericht dient te zijn op de doelmatigheid van de aanbesteding”, legt hij uit. “Door het op gang brengen van een positieve dialoog en door kennis met elkaar te delen, kunnen we hieruit lessen trekken voor de toekomst. Het white paper biedt hierbij houvast.”

Het volledige white paper is te downloaden via: www.canon.nl/inkoop

 

Rate this post

Print Friendly