Het serviceniveau van de Universele Postdienstverlening (UPD) wordt door de overheid verlaagd op verzoek van de uitvoerder PostNL, welke in 2009 door de overheid is aangewezen om een betaalbare, betrouwbare en toegankelijke basisdienstverlening te waarborgen.  De reden hiervoor is het teruglopend postvolume en waardoor, volgens PostNL, het wettelijke serviceniveau niet langer kostendekkend kan worden uitgevoerd.

In 2011 is door Infomart DfK uitgebreid onderzoek gedaan onder de gebruikers van de UPD: burgers en het MKB. In het onderzoek stonden de servicekaders centraal en de gevolg voor de postvolumes bij veranderingen. Uit de maatregelen welke Minister Kamp nu heeft genomen blijkt dat hij en zijn ambtenaren het rapport naar mijn mening verkeerd hebben geïnterpreteerd en vervolgens de verkeerde keuzes hebben gemaakt. Deze keuzes zijn nadelig voor de burger, het MKB en de werkgelegenheid in de postsector.

De Postmarkt in beeld

Het postvolume is inderdaad aan het dalen als gevolg van substitutie, digitale communicatiekanalen worden steeds vaker ingezet. Het postvolume is sinds 2000 gedaald van 5,6 miljard stuks naar 4,8 miljard in 2012. Daarnaast heeft PostNL concurrentie in de fysieke postsector van postbedrijven als Sandd en Business Post. Sandd richt zich op de grotere bulkvolumes, waaronder periodieken en Direct Mail. en Business Post op regionale post. Sandd heeft een aandeel van circa 0,6 miljard en het aandeel Business Post  is verwaarloosbaar.

Het UPD postvolume is circa 15% van het totale volume 2). Dit is gefrankeerde post welke via de brievenbussen en postkantoren door burgers en het MKB wordt aangeboden. Op basis van de extra omzet door de prijsverhoging gaat het om een postvolume van circa 450 miljoen stuks.

Uit alle publicaties blijkt dat het totale postvolume daalt met 8 – 10% per jaar. Nergens staat vermeld met welk volume het UPD volume daalt. De grotere postgebruikers zijn goed voor 25% van het postvolume en betalen een veel lager tarief. Deze bulk mailers zijn wel bezig structureel de postvolumes terug te dringen. Deze volumedalingen hebben veel meer invloed op het totale postvolume dan de schamele 15% van UPD. Gaan deze vrije tarieven ook met  28% omhoog?

Masterplan PostNL

Met het masterplan is PostNL bezig de operationele kosten terug te dringen. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Piek-Dal model
  Alle post wordt bezorgd op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, met uitzondering van de 24 uurs post. Het  bezorgde postvolume op de piekdagen is het dubbele in vergelijk met de daldagen. Het postvolume op maandag is slechts 3-5%.
 • Vervanging Postbode naar Postbezorger
  Hierbij wordt de fultime Postbode vervangen door de partime Postbezorger om zo beter aan te sluiten bij de capaciteitsbehoefte van het Piek-Dal model. Daarnaast zijn de loonkosten van de Postbezorger lager.
 • Centrale voorbereiding
  De sorteerslag wordt volledig geautomatiseerd. Hierdoor is minder capaciteit nodig in het sorteerproces.
 • Pensioenverplichtingen
  PostNL is met de werknemers overeengekomen de pensioenverplichtingen te verlagen.
 • Postzegels met nummers
  Postzegels met nummers (1 voor 20 grams brief) zodat de prijs makkelijker kan worden verhoogd

Aanpassing UPD

Minister Kamp en de tweede kamer zijn akkoord gegaan met een aanpassing van de UPD:

 • Bezorgdagen van 6 naar 5 (maandag gaat vervallen)
 • Ophalen van 6 naar 5 dagen
 • Tariefverhoging met 28% in 2 jaar (50-54-60-64 cent)
 • Brievenbussen met straal van 500 meter naar 1000 meter (19.000 naar 8.700 brievenbussen)
 • Postdienstpunten met straal van 5 km naar 10 km ( 2.500  naar 1000 postpunten)

Wat is het resultaat van deze veranderingen?

 • Het terugdringen van het aantal brievenbussen postdienstpunten levert volgens PostNL 27 miljoen besparing 3)
 • Het niet meer bezorgen op maandag levert 23 miljoen besparing 2)
 • De tariefverhoging met 6 en 4 cent levert PostNL 45 miljoen extra inkomsten.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat een betaalbare, betrouwbare en toegankelijke basisdienstverlening onder druk komt te staan voor burgers en het MKB en de postvolume verder zullen dalen. Uit het conjuctonderzoek van Infomart 1) blijkt nu juist dat een lagere prijs tot een groei van 20% kan leiden. Bij het vergroten van de afstand tot de brievenbus gaan burgers de post opsparen en minder vaak posten. Effectief kiest de verzender in deze situatie dus zelf om de overkomsttijd te verlengen boven de 24 uur.

Het alternatief

Soms moet je out of the box denken…Om succes te hebben moet de prijs dus omlaag en de afstand tot brievenbussen hetzelfde blijven of juist kleiner worden. Hoe kan de prijs omlaag?

De kosten voor het plaatsen en onderhouden van de brievenbussen zijn verwaarloosbaar in verhouding tot de kosten voor het ophalen. Het openhouden van een postservicepunt bij AH is ook te overzien.

De hoofdkosten voor PostNL zijn bezorgen, ophalen en sorteren.

Is de minimaal noodzakelijke dienstverlening in het digitale tijdperk nog steeds 24 uur? NEE
Bezorging op de piekdagen volstaat, dus dinsdag, donderdag en zaterdag. Niet meer bezorgen op woensdag en vrijdag levert een geschatte besparing van 60 miljoen (2,5 x besparing maandag)

Is het noodzakelijk om iedere dag de brievenbus te legen? NEE
´Just in Time´ legen voor de volgende bezorgdag volstaat om een 24 uurs levering te realiseren op de 3 UPD bezorgdagen, dus op maandag, woensdag en vrijdag. Over de ophaalkosten zijn geen gegevens bekend. Laten we aannemen dat het ophalen van post van 19.000 brievenbussen en 2.500 postpunten aanmerkelijk goedkoper is dan het bezorgen op 5 miljoen adressen: 100 miljoen euro voor 6 dagen. Het terugbrengen naar 3 ophaaldagen levert een besparing van 50 miljoen, want in principe moet iedere brievenbus altijd worden aangedaan.

Wat doen met rouwpost, de noodzakelijke 24 uurs service?
Als bezorging op een daldag  echt noodzaak is kan deze worden afgegeven bij een postpunt. De behoefte is namelijk 1 tot 5x per jaar per huishouden!  De kosten voor het ophalen van deze post bij de 2.500 is beperkt omdat deze toch al wordt aangedaan voor de pakketten en aangetekend. Bovendien neemt de kans op extra omzet toe door de aanschaf van andere producten.

Omdat de USD in dit voorstel wordt aangepast na 3-daagse haal- en bezorging kan een prijspremium worden ingevoerd voor bezorging op daldagen  van 75-100%. Dus een zegel met ´2´ of zegel ‘1,5’.

Business Case

De totale omzet in Post is 2.270 miljoen (2012). De schatting is dat bijdrage UPD circa 250 miljoen bedraagt. Dit is het bedrag waarbij PostNL dus ongeveer kostendekkend zou moeten zijn.

Met de voorgestelde aanpassingen naar drie bezorgdagen wordt 110 miljoen bespaard. De kosten bedragen nu dus 140 miljoen. 

De prijs wordt met 50% verlaagd naar E 0,30. Bij 450 miljoen poststukken brieven levert dit een omzet van E 135 miljoen. Door de prijsverlaging en uitbreiding ophaalpunten neemt het postvolume UPD volgens het onderzoek van Intomart met 20% toe: E 27 miljoen extra omzet. De totale omzet is 162 miljoen. Met de dalpost premium kan nog 8 miljoen extra omzet worden gerealiseerd: 170 miljoen omzet en een positief resultaat van 20%!

Conclusie

De UPD is een verantwoordelijkheid van de overheid om een betaalbare, betrouwbare en toegankelijke basisdienstverlening ´Postbezorging op huisadres´ in leven te houden. Dit in het belang van de Nederlandse burger en bedrijfsleven om onderlinge communicatie mogelijk te houden. Een 6 daagse dienst is bij de huidige volumes en beschikbaarheid van alternatieven een te hoog serviceniveau. De focus op 24 uur levering voor een zeer klein postvolume is niet langer realistisch. De stap naar een 5 daagse levert te weinig op. Een 3 daagse bezorgdienst leidt tot een optimum behoefte van de minimale vereisten en de uitvoeringskosten.

Op basis van de bovenstaande business case zou het standaardtarief voor een brief  naar 30 cent kunnen.

Bronnen:

 1. Onderzoek naar de betekenis, behoeften en belang van post en de postdienstverlening 2011 Intomart
 2. Onderzoek afschaffing maandagbezorging ECOSYS
 3. Brief tweede kamer afschaffing maandagbezorging
 4. Nieuwe UPD
 5. Analistenpresentatie PostNL 2012

 

Rate this post

Print Friendly