Be Informed maakte vandaag bekend dat Erry Stoové in dienst is getreden als voorzitter van de Be Informed Advisory Board en als adviseur voor het domein Zorg en Welzijn.

Over Erry Stoové

Mr. E.F. Stoové is de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank en president van de International Social Security Association (ISSA). Hij begon zijn carrière in 1974 bij het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maarschappelijk Werk. Van 1987 tot 1995 was de heer Stoové directeur Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid bij de gemeente Haarlem, en van 1995 tot 2002 Algemeen Directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, de landelijke organisatie die zich bezighoudt met de zorg en opvang voor vluchtelingen.

Gezamenlijke visie

De heer Stoové en Be Informed delen een visie op het verbeteren van de dienstverlening binnen de publieke sector. De ideeën van Stoové over Burgerpolis en zijn werk als voorzitter van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden sluiten aan bij de visie van Be Informed. Be Informed biedt haar klanten in de publieke sector de mogelijkheid om hun manier van werken te veranderen en de organisatie te transformeren zodat ze de burger centraal kunnen stellen. Voorbeelden daarvan zijn het werk dat Be Informed heeft uitgevoerd voor Regelhulp, Omgevingsloket en CAK.

Over de Be Informed Advisory Board

De Advisory Board van Be Informed is opgericht om de snelle internationale groei in de publieke sector en financiële sector te ondersteunen. De Advisory Board zal bestaan uit erkende internationale experts die advies zullen uitbrengen over relevante ontwikkelingen en trends binnen de domeinen waarin Be Informed actief is. Dit zijn onder andere Zorg en Welzijn, Openbare orde en Veiligheid , Infrastructuur en Milieu en de Financiële Sector. Het college moet Be Informed’s positie van thought leader bestendigen en marktinzichten bieden voor de genoemde domeinen. Daarnaast zal het Be Informed vertegenwoordigen op relevante fora en seminars.

Over Zorg en Welzijn

De uitdagingen voor overheden en welzijnsorganisaties zijn groter dan ooit. In de ontwikkelde landen zorgen vergrijzing en dalende belastinginkomsten voor een aanzienlijke financiële druk om meer te doen met minder, terwijl in de ontwikkelingslanden het tegemoetkomen aan basale levensbehoeften de prioriteit heeft. Met de unieke technologie van Be Informed zijn effectieve oplossingen gebouwd voor complexe uitkeringsprogramma’s voor meerdere instanties. Daarbij hebben klanten de mogelijkheid gekregen snel nieuwe services te implementeren. Na het behalen van aantoonbaar goede resultaten in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden wil Be Informed haar wereldwijde aanwezigheid verder uitbreiden, met behulp van de kennis en ervaring van de heer Stoové.

Geert Rensen, COO van Be Informed: “Het is een hele eer dat iemand van het kaliber van Erry ons bedrijf heeft gekozen voor zijn volgende carrièrestap.” CEO Rik Hoogenberg: “Dankzij Erry’s kennis op het gebied van zorg en welzijn kunnen onze klanten hun organisatie veranderen en het Be Informed business process platform optimaal gebruiken.”

Stoové: “Overheidsorganisaties op het gebied van zorg en welzijn worden geconfronteerd met enorme uitdagingen. Ze moeten meer doen met minder middelen, en op een meer burgergerichte manier werken. Ik ben onder de indruk van het werk van Be Informed op dit gebied, en kijk ernaar uit om organisaties over de hele wereld te helpen deze uitdagingen aan te gaan en hun doelen te bereiken.”

 

Rate this post

Print Friendly