Sinds een maand werken kinderen van groep 8 van basisschool De Pionier met de huisstijlapplicatie Docufiller als leermiddel. Zij maken in een pilot zelf online hun nieuwsbrief Pionier Koerier.

Door zelf de nieuwsbrieven te maken is de verwachting dat de kinderen hun taalvaardigheid verbeteren én meer ervaring krijgen met grafische vormgeving. Ook helpt het nieuwe leermiddel de kinderen binnen een bepaalde tijd een project af te ronden en op te leveren.

Eerste positieve resultaten

Pim Staals van basisschool De Pionier en Olav Bouts van Docufiller zijn de initiatiefnemers van deze vernieuwende pilot. De eerste resultaten en bevindingen zijn positief. Pim Staals: “Kinderen vinden Docufiller over het algemeen een gebruikersvriendelijk programma. Het werkt intuïtief en dat is belangrijk. Ook vinden ze het er heel ‘stoer’ uitzien.”

Kansen voor onderwijskundige markt

Pim Staals ziet kansen om Docufiller voor de onderwijskundige markt in te zetten. “Het onderwijs schreeuwt om gebruiksvriendelijke, professionele tools die effectief in te zetten zijn in het onderwijsproces. Docufiller kan, als ze een aantal functies aanpassen, aan deze vraag voldoen. Ook is Docufiller in te zetten binnen de interne communicatie.” Olav Bouts ziet ook mogelijkheden in het onderwijs: “We kunnen met lage kosten veel voor kinderen betekenen. Niet alleen op taalkundig gebied, maar ook projectmatig, zoals het later in de praktijk ook gaat.”

Voorbeeld Pionier Koerier

Zie http://pioniergr8.files.wordpress.com/2013/04/pk_19_04.pdf voor een voorbeeld van de meest recente Pionier Koerier.

Docufiller

Docufiller (www.docufiller.nl) is een web-to-print-huisstijlapplicatie waarmee gebruikers zonder grafische kennis heel gemakkelijk zelf hun communicatiemiddelen kunnen (op)maken of aanpassen. Bijvoorbeeld een advertentie, folder, flyer, brochure of nieuwsbrief. Consistent in de grafische identiteit en met een perfecte lay-out als eindresultaat. Op papier en op scherm. In tegenstelling tot veel andere applicaties, zijn bij Docufiller de communicatiemix en de niet-grafische gebruiker centraal gesteld. En niet het ICT-proces.

De Pionier

De kinderen op SKOzoK-basisschool De Pionier pionieren in een snel veranderende wereld en men vraagt zich af voor welke uitdagingen zij komen te staan. Zij spelen hier samen met peuterspeelzaal Hummelhofje en kindercrèche De Horizon op in en bereiden de kinderen voor op de uitdagingen van de 21e eeuw. Het opbrengstgericht werken heeft een belangrijke prioriteit. Zowel leerlingen als leerkrachten ‘halen eruit wat erin zit’. Kinderen krijgen in een krachtige en veilige leeromgeving voldoende kansen om belangrijke 21e eeuwse vaardigheden te ontplooien. Er wordt ruim aandacht besteed aan het ontwikkelen van creativiteit, zelfstandigheid, samenwerkingsvaardigheden en ICT-geletterdheid. De Pionier bouwt aan de toekomst!

 

Rate this post

Print Friendly