Wanneer u als klant kiest voor Managed Print Services, dan wilt u zichzelf geen zorgen meer hoeven maken over printers, toners of andere documentprocessen. Deze zorgen moet de leverancier juist van u overnemen, zodat er meer ruimte ontstaat voor focus op de core business en bedrijfsdoelstellingen. U vertrouwt immers niet zomaar uw algehele document- en printprocessen toe aan een leverancier. U moet er dus eigenlijk blind vanuit kunnen gaan dat het Service Level Agreement, zoals vooraf afgesproken, ook daadwerkelijk wordt waargemaakt.

Maar het blijft mensenwerk. Tegenwoordig zijn Accountmanagers in de printing en imaging branche zeer in trek bij werving & Selectie bureau’s. Omdat zij van nature zeer prestatiegericht zijn. Dat is tegelijk het probleem. Snel carrière willen maken en middellange dienstverbanden zorgen voor een bovengemiddeld verloop. Vaak wisselen van Accountmanager in een rayon is bij veel klanten een terechte doorn in het oog.

Met de komst van Managed Print Services is de rol van de traditionele Accountmanager echter veranderd . De verantwoordelijkheid van het Accountmanagement is gegroeid. De uitdaging is groter. En het werk daardoor interessanter. Waardoor ambitieuze mensen langer aan boord zullen willen blijven.

Accountmanagement nieuwe stijl

Gefeliciteerd beste Ondernemer in de imaging branche, met Managed Print Services wordt het niet eenvoudiger! Een succesvol Managed Print Services traject vraagt om diverse specialisten die door samenwerking een 1 + 1 = 3 resultaat weten te bereiken. Alleen een goed op elkaar ingespeeld team, dat op de juiste wijze gecoached wordt, kan de verwachtingen waarmaken. Managed Print Services spelen zich af in verschillende fases: analyse, ontwerp, implementatie, beheer en optimalisatie. Iedere fase vraagt om andere competenties en persoonlijkheden.

De goede Managed Print Services aanbieder onderkent het belang van de juiste man op de juiste plaats en investeert ook in dit nieuwe business model. Commercie, project management en service delivery vragen om eigen specialisten met specifiek gerichte competenties. De Accountmanager stuurt hierbij vanuit zijn eindverantwoordelijkheid voor de klant het proces en de teamleden aan.

Accountmanagers zijn geen dozenschuivers (meer). Ze raken niet gemotiveerd door elke dag eindverantwoordelijk te zijn voor service delivery. Accountmanagers zitten ook anders in het spel dan projectmanagers. Binnen het accountmanagement is er zelfs al een groot verschil tussen zaken doen met een bestaande klant of met een nieuwe klant. Het zogenaamde farmer en hunter principe. Dit dilemma bezorgt een hoop bedrijven al de nodige kopzorgen. Kunst is om het ‘nieuwe’ accountmanagement goed in te richten.

Wat betekent het “nieuwe” Accountmanagement voor de klant?

Een Managed Print Services aanbieder die zich richt op de lange termijn en heeft geïnvesteerd in het opzetten en inrichten van zijn MPS organisatie is voor u de juiste partner. Het is als een sterren restaurant waar in de keuken een 4 gangen diner wordt bereid. Iedere keuken medewerker heeft zijn specialiteit en speelt een rol in de bereiding van het 4 gangen menu. Het succes van de klant beleving wordt bepaald door de som der delen.

Ook het MPS management kent specialisten met verschillende competenties. Misschien nog wel meer dan in een keukenbrigade. Denk aan de commercie, het analyseren van documentprocessen, adviseren over softwareoplossingen, de implementatie en uitrol van MPS. Plus het stuk service, beheer en optimalisatie. Van een adequate helpdesk tot het evalueren van de nieuwe situatie: in alle gevallen zijn het specialismen.

Het loont dus de moeite om u te verdiepen in de organisatie achter Managed Print Services en de visie van de ondernemer daarover. Houdt u daarbij in gedachten dat zelfs een sterren kok met een matige biefstuk geen mooi gerecht kan bereiden. Kiest u de juiste MPS partner, dan zal het geboden Accountmanagement u goed bekomen.

 

 

 

 

Rate this post

Print Friendly