Hoofddorp, 7 maart 2013 – Verzekeringstussenpersonen hebben dagelijks te maken met veel en verschillende documenten die de organisatie inkomen en uitgaan. Het verwerken van die documentstromen, zoals polisbladen, mutaties, schademeldingen etc. gaat gepaard met het nodige handwerk. Vaak zelfs nog nadat de documenten digitaal zijn gemaakt. Om deze handmatige administratieve handelingen terug te dringen heeft DDi Document Software de Digitale postkamer ontwikkeld voor de assurantiebranche inclusief een integratie met het assurantiepakket ANVA.

De assurantiebranche: Van papier naar digitaal

De eerste stap op weg naar een optimale Digitale Postkamer is het wegwerken van het papier: Van Papier Naar Digitaal. De volgende stap is de digitaal gemaakte post op basis van de inhoud direct koppelen aan de bedrijfsprocessen die bij die betreffende documenten horen. Dat betekent dat na het scannen en herkennen de ingekomen documenten worden gelinkt aan een proces en bij het proces horende gebruikers. De op die manier gedigitaliseerde en herkende documenten kunnen door de DDi Document Software geheel geautomatiseerd worden geregistreerd in ANVA, doorgestuurd in de organisatie en digitaal worden verwerkt.

Volgende efficiencystap

Daardoor kunnen assurantietussenpersonen en –kantoren relatief eenvoudig een volgende stap maken in de verbetering van de efficiency in hun administratieve werkzaamheden. Het gehele verwerkingsproces kan nu digitaal worden afgehandeld. Dat scheelt veel tijd en dus geld. Bovendien is het verwerkingsproces hiermee helemaal onder controle, stap voor stap inzichtelijk en worden de documenten op de juiste plaats afgeleverd en op de juiste manier opgeslagen in een digitaal archief.

[btn link=”http://ddi.nl/oplossingen/digitale-postkamer-voor-assurantiebranche/” color=”grey” size=”size-xxl”]Klik voor meer informatie[/btn]

 

 

Rate this post

Print Friendly