Hoofddorp, 10 januari 2013 – De verwerking van enquêtes en grote hoeveelheden formulieren wordt nog veelal met de hand gedaan. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar uw stembiljet; handmatig uitlezen en verwerken, terwijl automatische verwerking vele malen sneller én foutloos kan. In het onderzoek “Formulierverwerking, van papier naar digitaal” brengt DDi de wensen en gebruiken in kaart.

In slechts een beperkt aantal branches worden formulieren geautomatiseerd verwerkt. Met name in de zorgsector weet men efficiënt met formulierverwerking om te gaan. Zo worden de maaltijdkeuzen van patiënten en cliënten in nagenoeg alle Nederlandse ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en overige zorginstellingen door de voedingsadministratie geautomatiseerd verwerkt. Ook veel laboratoria maken gebruik van softwaretoepassingen om hun aanvraagformulieren bij bijvoorbeeld bloed- en urineonderzoek automatisch, snel en foutloos te verwerken. Toch zijn er tal van bedrijven die hun enquêtes, onderzoeks-formulieren, webformulieren, tentamens en vragenlijsten nog handmatig bekijken, controleren, verwerken en archiveren.

In een tijd waar procesoptimalisatie binnen organisaties steeds belangrijker wordt, lijkt formulierverwerking, ofwel het automatisch overzetten van data naar een gewenste database voor verdere verwerking, opslag en analyse, steeds meer aan populariteit te winnen. In het onderzoek “Formulierverwerking, van papier naar digitaal” brengt DDi de behoeften hieromtrent in kaart. Wat zijn de wensen en eisen van bedrijven rondom formulierverwerking en waarom maken zij al dan niet gebruik van geautomatiseerde formulierverwerking.

Het onderzoek is bereikbaar via http://ddi.nl/marktonderzoek-formulierverwerking/ en loopt tot eind mei. DDi roept professionals op deel te nemen aan dit onderzoek.

DEELNEMERS MAKEN KANS OP EEN DIGITALE CAMERA VAN CANON

De uitkomsten van het onderzoek worden medio juni verwacht en zullen een beeld geven van de interesse, wensen en motieven die binnen de markt spelen met betrekking tot formulierautomatisering.

 

Rate this post

Print Friendly