Na een aanklacht van het bedrijf MacImage heeft een rechter in de staat Main het gemeentebestuur van Hancock County verboden nog langer extreem hoge tarieven te rekenen voor  het maken van kopieën van documenten.

De Freedom of Access wet in de VS is vergelijkbaar met de Nederlandse wet Openbaarheid van Bestuur. Burgers en bedrijven kunnen kopieën opvragen van publieke informatie. Het is de publieke instelling toegestaan om de gemaakte kosten in rekening te brengen. Ook voor het maken van andere documenten mag een publieke instelling kosten (leges) in rekening brengen.

Hancock County hanteerde een tarief van $1,50 per afdruk. De rechter heeft nu bepaald dat dit tarief niet in verhouding staat tot de werkelijke kosten.  De werkelijke kosten voor een afdruk voor de afdruk en het  papier liggen onder de 2 cent. Ook de kosten voor de werkzaamheden mogen in rekening worden gebracht. De rechter is van mening dat een vergoeding van 10 cent hiervoor acceptabel is. De rechter had er grote problemen mee dat het tarief ook van toepassing was bij aanvragen van duizenden pagina’s.

Hancock County heeft de tarieven inmiddels aangepast. MacImage heeft nu een aanklacht ingediend over 13 andere regio’s.

Source

Rate this post

Print Friendly