Contact

Contact met Docufacts.nl

Docufacts.nl is het meest populaire en grootste online platform voor documentprofessionals in Nederland. Docufacts informeert en inspireert documentprofessionals. Op Docufacts.nl staat alle belangrijke vakinformatie voor documentprofessionals, waaronder nieuws, klantcases, vacatures, whitepapers, evenementen.

Aanleveren van persberichten, vacatures, klantcases en overige artikelen : [email protected]

Uitgever: Johan Kosters (E-mail) |  +31 (0)6 1608 8839

Account manager: Wilhelmina Slabbekoorn (E-mail) | +31 (0)6 3040 6467

Techniek en vormgeving: Longtail Media

Correspondentie

Docufacts is een merk van DOCplus BV

Docufacts
Rijnstraat 47
6686 MH DOORNENBURG

Print Friendly