Na een uitgebreid inventarisatie- en onderhandelingstraject is HOG verkozen als de nieuwe leverancier en beheerder van kantoorapparatuur voor LTB Accountants en Adviseurs (binnenkort bekend onder de nieuwe naar Flynth). Verspreid over de 23 vestigingen wordt in april gestart met de uitlevering en installatie. De overeenkomst behelst het leveren en onderhouden van multifunctionals en printers met een gezamenlijk afdrukvolume van 9 miljoen afdrukken per jaar.

Traject
LTB heeft aangegeven nadrukkelijk op zoek te zijn naar een Total Solution Provider die in staat is om alle afdrukstromen middels software en hardware te ontzorgen. Als specialist in totale documentoplossingen is HOG uitgenodigd om met een passend voorstel te komen. Vervolgens is een traject doorlopen waarin inventarisaties zijn uitgevoerd, diverse wederzijdse bezoeken zijn afgelegd, adviezen werden uitgebracht en testen zijn uitgevoerd. Hierdoor is de actuele maar ook de gewenste nieuwe situatie bij LTB Accountants en Adviseurs duidelijk in kaart gebracht.

Inventarisatie
Eén van de uitkomsten was het feit dat de gehele afdrukstroom niet meer goed beheersbaar was vanwege de grote diversiteit aan apparatuur, contracten, leveranciers etc. Met name het beheer en de inkoop van supplies als ook de bewaking van de continuïteit door operationele serviceverlening op locatie bleek een te zware belasting voor onder meer de IT- afdeling. De afdrukapparatuur van HOG is derhalve ook uitvoerig getest op prestaties wat betreft kwaliteit en beheersbaarheid, ook op afstand.
Binnen LTB Accountants en Adviseurs neemt de vraag naar centraal printen en scannen via het netwerk toe. Ook is er een toename van het kleurgebruik in zowel de interne als de externe communicatie merkbaar. Al deze onderzoeksuitkomsten zijn verwerkt tot een totaalplan voor het vervangen van het huidige machinepark. LTB heeft uiteindelijk voor HOG en het DOCUFlow® concept gekozen. De jarenlange expertise van HOG in combinatie met de zeer flexibele contractvoorwaarden zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten geweest. Het DOCUFlow® concept van HOG vormt een uitstekende contractbasis voor een gedegen en langdurige samenwerking waarin de totale ontzorging van de papierstroom voor het hoofdkantoor, alle vestigingen en thuiswerkers centraal staat.

LTB Accountants en Adviseurs BV
LTB Adviseurs en Accountants BV is een adviesorganisatie met een gevarieerd dienstenpakket. Vanuit 23 vestigingen staan goed opgeleide medewerkers ondernemers enthousiast ter zijde in de bedrijfsvoering. Ondernemers die werkzaam zijn in de meest uiteenlopende branches van het midden- en kleinbedrijf. Voor haar cliënten is LTB een echte sparringpartner die meedenkt en voortdurend inspeelt op toekomstige ontwikkelingen. Per 18 april 2008 zal LTB Accountants en Adviseurs verder gaan onder de nieuwe naam Flynth.
LTB Adviseurs en Accountants is met name gespecialiseerd in de groene sector en het midden- en kleinbedrijf. Het complete dienstenpakket bestaat uit accountancy, administratieve dienstverlening, belastingadvies, bedrijfsadvies, juridisch advies en advisering over subsidies, lonen, sociale verzekeringen, arbeid en zorg, personeelszaken en mediation.

Rate this post

Print Friendly