76% van de werknemers in Europa vindt de milieuvriendelijkheid van een product een belangrijke factor bij het kopen van technische apparatuur. Ongeveer 88% vindt echter dat hij slechts gedeeltelijk of helemaal niet op de hoogte is van de invloed op het milieu van de producten die hij koopt voor zowel zakelijk als privégebruik. Twee op de drie werknemers vindt apparatuur met een milieukeurmerk, zoals printers, kopieermachines en computers een verstandige aankoop als bedrijven meer milieubewust willen zijn.

Dit is de uitkomst van een onderzoek van het IFAK Institut, uitgevoerd door Kyocera Mita, waarin gekeken werd naar hoe werknemers in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk aankijken tegen milieukwesties die van invloed zijn op hun eigen werkomstandigheden en de acties van hun bedrijf.

Ongeveer 90% van de deelnemers gaf aan dat hij maatregels ingesteld had voor het beperken van hun eigen invloed op het milieu tijdens het werk. 55% schakelt ‘s avonds zijn apparatuur uit, 52% maakt gebruik van digitale documenten; 43% geeft de voorkeur aan dubbelzijdig kopiëren en afdrukken en ongeveer 34% drukt minder af. Ongeveer 9,7% geeft toe geen van deze maatregelen te treffen.

Het onderzoek toonde ook aan dat veel Europese bedrijven, volgens hun werknemers, proberen minder gebruik te maken van printing consumables. 44,8% van de bedrijven recyclet gebruikte cartridges en toners, 40,8% promoot het gebruik van digitale documenten, 36,5% probeert papier te besparen door minder af te drukken, 32,5% promoot dubbelzijdig afdrukken en kopiëren. Dit staat in sterk contrast met de initiatieven om groener transport aan te moedigen. Slechts 3% van de ondervraagden zegt dat hun bedrijf probeert het gebruik van hybride voertuigen te stimuleren.

Ondanks positieve bewegingen op het gebied van afdrukken, gelooft 77% van de ondervraagden dat hun bedrijf meer kan doen om het energieverbruik in het algemeen te optimaliseren, en 69% denkt dat hun bedrijf meer kan recyclen. Daarnaast vindt 64% dat bedrijven die proberen milieuvriendelijker te zijn hun werknemers beter op de hoogte moeten stellen van milieukwesties.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel werknemers denken dat groene initiatieven gestart worden uit de noodzaak om kosten te verlagen. Toen ze gevraagd werden waarom ze dachten dat bedrijven groene IT-initiatieven implementeerde, dacht het merendeel (38,1%) dat het doel voor de veranderingen kostenbesparing was. Een lager percentage (24,9%) dacht dat bedrijven het milieu wilden sparen. 21% ziet groene IT als een middel om het imago van het bedrijf te verbeteren.

Het onderzoek is gebaseerd op gesprekken met 627 deelnemers in verschillende industriesectoren, die in februari 2008 gehouden zijn.

Trends per land

Duitsland
Voor een groot aantal Duitse werknemers betekent groene IT milieuvriendelijke printers, kopieermachines of computers. 83% ziet investeringen in gecertificeerde apparatuur als een goede manier voor bedrijven om zich in te zetten voor het milieu, veel meer dan in het Verenigd Koninkrijk (58%) of Nederland (50%). 62% van de Duitse deelnemers was ook geneigd hun eigen invloed op het milieu te verminderen door digitale documenten te gebruiken, in plaats van gedrukte exemplaren.

Duitsers vinden ook dat het elektriciteitsverbruik op kantoor te hoog is, en 83% vindt dat zijn bedrijf meer kan doen om elektriciteit te besparen.

Frankrijk
De Fransen vinden dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn over milieukwesties, 61% van de ondervraagden zegt dat wanneer ze technische apparatuur kopen, ze niet voldoende weten over de invloed daarvan op het milieu. In Italië ligt dit percentage op 14%, in Duitsland op 30% en in het Verenigd Koninkrijk op 38%.

Gevraagd naar de oorzaken voor groene IT-initiatieven, zegt 48% van de Fransen dat ze denken dat het gaat om kostenbesparingen, en slechts 14,3% denkt dat de initiatieven gericht zijn op het sparen van het milieu (in vergelijking met gemiddelden van respectievelijk 38% en 24%).

Italië
Met betrekking tot aankoopbeslissingen bleken Italianen het meest bezorgd over de invloed van producten op het milieu; 32% vond dit erg belangrijk (ter vergelijking: in Duitsland was dit 24% en in Nederland 16%). Zij zullen ook eerder milieuvriendelijke functies van een printer en kopieermachines gebruiken dan hun collega’s in andere landen. 55% van de Italiaanse ondervraagden zegt dat ze dubbelzijdig afdrukken of kopiëren. In Duitsland is dit 48%, in het Verenigd Koninkrijk 41% en in Nederland slechts 25%.

Nederland
Het onderzoek toonde aan dat Nederlandse bedrijven milieuvriendelijker moeten worden. 38% van de ondervraagden zegt dat zijn bedrijf geen milieubeschermende maatregelen heeft ingesteld en geen richtlijnen heeft opgesteld voor milieubescherming.

Dit getal ligt ver boven het internationale gemiddelde van 24%. In Frankrijk is dit 25%, in het Verenigd Koninkrijk 16% en in Duitsland 19%. Ondanks dit zagen meer Nederlandse ondervraagden (32%) groene initiatieven als milieubescherming in plaats van kostenbesparingen. Ter vergelijking; in Frankrijk gelooft slechts 14% dat de wijzigingen zijn ingesteld om het milieu te beschermen.

Spanje
Voor Spanjaarden is milieubescherming een kwestie van imago: 35% vindt dat milieubescherming of groene IT-initiatieven op het werk bijdragen aan een positief bedrijfsimago. In Duitsland vindt slechts 13% dit, in het Verenigd Koninkrijk 16% en in Italië 21%.

Een redelijke groot aantal Spanjaarden vindt dat bedrijven hun impact op het milieu kunnen verlagen door betere labels op de IT-producten aan te brengen (70%), en door middel van initiatieven waardoor werknemers beter op de hoogte zijn van milieukwesties (68%).

Verenigd Koninkrijk
De Britten vinden dat het van essentieel belang is de werknemers bewust te maken van milieubeschermingskwesties. 73% vindt dit belangrijk, in vergelijking met 62% in Duitsland en 59% in Frankrijk.

De Britten zijn ook geneigd te denken dat hun bedrijf meer kan recyclen. 89% vindt dat dit het geval is, hoger dan het gemiddelde van 69,4%.
Campagnes om minder af te drukken lijken vooral populair in het Verenigd Koninkrijk, waar 55% van de bedrijven, gemiddeld 20% meer dan in andere landen, deze campagnes ondersteunen.

Rate this post

Print Friendly