Input van leden leidt tot betere afstemming op wensen eindgebruiker

Op initiatief van High Concept is een adviesorgaan opgericht, bestaande uit eindgebruikers van het documentcreatiesysteem SmartDocuments. Het voornaamste doel van de vereniging, genaamd BeingSmart.nl, is het creëren van een forum waar gebruikers in dialoog kunnen met de leverancier High Concept. De gebruikersgroep dient verder als adviesorgaan om gebruikerservaringen en -wensen inzichtelijk te maken voor de softwareleverancier.

Alle klanten van High Concept kunnen twee leden voor de gebruikersgroep aanmelden, op kosten van High Concept. De vereniging zal ledenvergaderingen beleggen, gaat deelnemen aan beurzen, beheert een website inclusief forum en is verder een volwaardige gesprekspartner van High Concept. De leden kunnen onderling ervaringen en informatie uitwisselen en elkaar opleiden in het werken met SmartDocuments.

De input van gebruikers is zeer waardevol voor High Concept. Op basis hiervan kan SmartDocuments beter afgestemd worden op de wensen van de markt. Ook voor de leden van de gebruikersgroep betekent dit een voordeel. Voorheen kon High Concept enkel maatwerk leveren om in te gaan op specifieke wensen. Een gezamenlijk verzoek van de gebruikersgroep kan leiden tot veranderingen in de standaard van SmartDocuments.

High Concept is op dit moment de grootste investeerder van de vereniging, maar op lange termijn stelt de vereniging zichzelf ten doel ook financieel onafhankelijk te zijn.

“Met de gebruikersgroep, BeingSmart.nl, willen we een platform creëren richting High Concept. Één van de succesfactoren zal uiteraard het enthousiasme van de leden en gebruikers van SmartDocuments zijn”, zegt Erik Kogenhop, voorzitter van de gebruikersgroep en teamleider ICT-Infrastructuur bij de gemeente Amstelveen. “Gezien de samenstelling en het enthousiasme van het bestuur, heb ik zeer veel vertrouwen in de toegevoegde waarde van de vereniging.”

Rate this post

Print Friendly