Procesbeheersing en kwaliteitszorg zijn mooie woorden, maar in praktijk komen we deze begrippen toch vooral in “industriële” en producerende functies tegen.

In mijn adviespraktijk kom ik regelmatig in aanraking met zaken die spelen binnen de bedrijfsarchieven van grote ondernemingen, meestal financiële instellingen zoals banken en verzekeraars. Deze bedrijven produceren een zodanige hoeveelheid papier en documenten, en de belangen zijn dermate groot, dat archivering (en vooral goede archivering) noodzakelijk is. Sterker nog: binnen de documentketen nemen de archieven als onderdeel van die keten, een belangrijke plaats in. Uit ervaring weet ik dat de mate van kwaliteit waarmee de bedrijfsarchieven worden beheerst, een directe relatie heeft met de snelheid van werken van de primaire processen en daarmee de klanttevredenheid en de trefzekerheid van de primaire operatie.

Een van mijn opdrachtgevers is een middelgrote bank-verzekeraar. De archieven zijn de afgelopen jaren goed op orde gebracht: er zijn heldere bewaartermijnen opgesteld die in samenwerking met het primaire proces worden nageleefd, de noodzakelijke statische archieven zijn goedkoop en veilig bij een externe partner opgeslagen en de dynamische archieven (klein en transparant) worden in optimale staat in eigen huis gehouden. De prestaties van de archieforganisatie worden voortdurend gemeten, waarbij de levertermijn (binnen 24 uur zijn alle opvragingen bij de klant) en de mate van opvraagbaarheid van nieuwe dossiers (binnen twee uur zijn de dossiers in het systeem bekend en opvraagbaar) doorslaggevend zijn.

Een situatie om tevreden over te zijn: lean and mean, kostenefficiënt, beheerst. Wat wil je nog meer? Jawel: een erkend kwaliteitszorgsysteem vormt de kroon op het werk. Voor een dergelijke vitale functie natuurlijk logisch, binnen de financiële wereld zeer ongebruikelijk, maar daarom niet minder effectief: een ISO-certificaat.

De wens tot certificeren is in het najaar 2004 uitgesproken, in mei 2005 behaalt de archieforganisatie het certificaat. Waarom? Om de bereikte status te formaliseren en uit te bouwen en om daarmee de risico’s van de bedrijfsvoering te verminderen. Want dat is de uiteindelijke bijdrage van een dergelijke status: het risico neemt af doordat de bedrijfsvoering optimaal voorspelbaar en beheersbaar is gemaakt.

Dit artikel is eerder geplaatst in de brochure “Bewust Koers Kiezen”, uitgegeven door Phaff & Partners in de zomer van 2005. Het artikel is recent geredigeerd.

Rate this post

Print Friendly