Den Haag, 1 april 2008 – Kelly Services, internationale speler op het gebied van Human Resources, heeft wereldwijd onderzoek laten uitvoeren naar arbeid en mobiliteit. Het onderzoek geeft de meningen weer van meer dan 115.000 mensen in 33 landen, inclusief Nederland, met betrekking tot met name de bereidheid van werkende professionals om te reizen en verhuizen voor hun werk.

Volgens het onlangs verschenen onderzoeksrapport is bijna tweederde van de ondervraagden bereid te verhuizen naar een andere stad om de juiste baan te vinden. Meer dan de helft (55%) zou bereid zijn naar het buitenland te verhuizen. Mannen zijn eerder bereid tot verhuizing dan vrouwen (70% tegenover 53%). De voornaamste factoren die medewerkers ervan weerhouden om naar het buitenland te vertrekken voor werk zijn: familie (56%), school van kinderen (24%), taalbarrières (24%), huisbezit (14%), pensioenvoorzieningen (13%) en belastingtechnische redenen (10%).

Reistijden

Reistijden van en naar het werk zijn voor medewerkers de belangrijkste overwegingen in het accepteren van een baan. De meerderheid wil niet meer dan 45 minuten kwijt zijn aan zowel de heen- als de terugreis. Toch vindt 28% een reistijd tussen 45 tot 60 minuten acceptabel. Vrouwen zijn hierin minder tolerant dan mannen (32% tegenover 24%). Voor 14% is een dagelijkse reistijd van meer dan een uur ook nog acceptabel.

Belangrijkste resultaten

• 63% is bereid om te verhuizen naar een andere stad om de juiste baan te vinden;

• 55% is bereid om voor het werk naar het buitenland te vertrekken;

• 43% neemt vertrek naar een land waarvan ze de taal niet vloeiend spreken wel in overweging;

• 52% zegt graag te willen blijven wonen en werken in de huidige woonplaats tot aan zijn pensioen.

• 14% vindt een dagelijkse reistijd van meer dan een uur acceptabel.

De bevinding dat veel werknemers bereid zijn zeer mobiel te zijn in hun zoektocht naar werk is volgens Kelly Services goed nieuws voor werkgevers. In een tijd waarin een relatief tekort is aan de juiste vaardigheden, wereldwijd, kan het aantrekken van personeel uit andere steden of landen een effectieve manier zijn om gaten in de arbeidsmarkt te dichten.

Sharon Montsanto, Marketing Manager Benelux bij Kelly Services: “Het onderzoek laat de mobiliteit van werknemers zien en lange woon-/werkafstanden blijken geen obstakel te vormen. Werknemers worden steeds meer internationaal georiënteerd. Werkende professionals erkennen de mogelijkheid te moeten verhuizen voor het vinden van een goede baan of voor het realiseren van een betere carrièrestap buiten de stad of zelfs landsgrenzen. Er zijn veel vaardigheden die ook buiten de grenzen in praktijk zijn te brengen, in bijvoorbeeld het bankwezen, de financiële sector, IT, wetenschap en techniek. Daarbij komt dat voor veel werknemers verhuizen buiten de stad of landsgrenzen een enorme ervaring kan zijn die niet alleen qua werk voldoening oplevert, maar ook qua lifestyle. In het algemeen zijn medewerkers veel mobieler geworden en gaan ze flexibeler om met reis- als woonregelingen om die ene baan te vinden.”

Van de Nederlandse ondervraagden geeft 48% aan te willen veranderen van huidige woon- en werkplek voordat ze met pensioen gaan. “Dit suggereert dat aanzienlijk veel mensen actief zoeken naar verandering van baan, huis en lifestyle. Dit gegeven heeft grote gevolgen voor aspecten als werkgelegenheid, stadplanningen en transportinfrastructuur”, aldus Montsanto.

Rate this post

Print Friendly