Barneveld, 10 april 2008 – London Verzekeringen is als eerste verzekeraar in Nederland klaar voor invoering van de ‘digitale polis’, en loopt daarmee vooruit op de verwachte wetgeving. Met behulp van Codast, specialist op het gebied van in- en outputmanagement, heeft het bedrijf zijn documentstromen zo geautomatiseerd en ingericht dat zoveel mogelijk elektronisch kan verlopen, de kans op fouten minimaal is en het klantcontact optimaal kan verlopen.

Ben Hermsen, Marketing Manager London Verzekeringen: “Onze organisatie loopt voorop in technische ontwikkelingen die het werken voor de tussenpersonen en hun klanten makkelijker maken. Het is vanaf het begin ons streven geweest om processen zo goedkoop mogelijk te maken. Dus zoveel mogelijk automatiseren zodat er zo min mogelijk ‘handjes’ aan te pas komen. Vanuit die gedachte is ook het complete acceptatieproces bij ons geautomatiseerd. Vrijwel al onze processen verlopen inmiddels geautomatiseerd. Kosten zijn hierdoor laag en producten kunnen concurrerend worden aangeboden.”

Assurantietussenpersoon

Hermsen: “Wij hebben altijd met assurantietussenpersonen gewerkt. Wij voorzien hen van ‘tools’ om een plaatselijke direct writer te zijn. Het lijkt tegenwoordig wel of mensen geen tussenpersoon meer nodig hebben en alles via internet kunnen regelen. Maar zodra er schade is blijkt al snel de toegevoegde waarde van een assurantietussenpersoon. Aan ons de taak om het voor die groep en hun klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. De ontwikkeling van de digitale polis past daar goed in.”

De digitale polis biedt voordelen voor zowel klanten als voor verzekeraars. Voor verzekeraars betekent een volledig digitale polis onder andere een aanzienlijke daling van portokosten, printkosten en het gebruik van papier en enveloppen. Ook kan er met minder mensen meer werk worden verricht. Voor consumenten zijn de voordelen eveneens groot. Een volledige online polis is sneller af te sluiten. Verder scheelt het extra papierwerk, zijn polissen overzichtelijk op de computer op te slaan en worden administratieve lasten niet meer in de premie doorberekend. Lagere prijzen behoren daarmee dan ook tot de realistische mogelijkheden.

Automatiseren

Ben Hermsen vervolgt: “Via onze automatiseringsdienstverlener Euronederland zijn wij in contact gekomen met Codast. Op sommige vlakken lijken onze bedrijven op elkaar. Plat en slagvaardig met een nadrukkelijk oog voor het eindresultaat. Met verbetering voor de klant als doel. Ook Codast is veel bezig met toekomstige ontwikkelingen en kijkt hoe hier op ingespeeld kan worden. Daar waar onze wensen niet tot de standaard mogelijkheden behoren, doen ze er alles aan om dat mogelijk te maken. De digitale polis is voor een verzekeraar een geweldige kostenbesparing. Als je die ten goede laat komen aan de eindprijs, dan kun je een win-win situatie creëren.”

“De marketingafdeling van London probeert de organisatie duidelijk te maken waar de kansen liggen in de markt. De markt, niet de automatiseringsafdeling, bepaalt bij ons hoe zaken er uit moeten zien. Wij stemmen alles altijd af met onze tussenpersonen en hebben een tussenpersonenpanel van 20 man. Die leggen wij regelmatig zaken voor waar wij mogelijkheden in zien. Dit draagt ook bij aan de trouw en de motivatie van de tussenpersonen. Internet wordt steeds belangrijker, maar de menselijke factor zal op sommige punten doorslaggevend zijn én blijven. Daar spelen wij graag op in.”

Rate this post

Print Friendly