Meer inzicht en controle op inkomende facturen in SAP.
Na de implementatie van SAP start Asito een project op om meer inzicht in en controle op de verwerking van inkomende facturen van de 120 vestigingen te krijgen.

“Via internet en collega bedrijven hebben wij een overzicht gemaakt van de producten in de markt. De insteek hierbij was te kiezen voor SAP tenzij een ander product beter aansluit. Wij hebben onze processen beschreven en voorgelegd aan potentiële leveranciers. Aan de hand daarvan hebben zij op maat demonstraties gegeven. De belangrijkste criteria in onze keuze waren: functionaliteit, de infrastructuur en integratie met SAP. Daarbij keken wij naar autorisatie- en rapportagemogelijkheden en ook de flexibiliteit bij mogelijke toekomstige veranderingen.

De keuze is op ISProjects gevallen omdat de zeer uitgebreide demo inzicht en vertrouwen gaven in het verstand van onze processen. Voordelen van ISP-Invoice zijn: standaardpakket met support en updates van een Nederlands bedrijf. Ook de duidelijke, heldere gebruikersinterface sprak ons sterk aan.

Het project bleek toch meer impact te hebben dan we van te voren verwacht hadden, vooral het duidelijk aangeven van onze wensen en het testen van alle mogelijke factuur scenario’s. Gelukkig bleek ISProjects zeer flexibel in haar ondersteuning waardoor wij de implementatie met een goed gevoel hebben doorlopen.

Nu alle factuurstromen operationeel zijn volgt begin volgend jaar de update naar versie 3.4. Verder zijn we gestart met een nieuw project: E-invoicing. Hierin is de samenwerking met al onze leveranciers zeer belangrijk. Één uniforme wijze van aanlevering is moeilijk voor elkaar te krijgen. Samen met ISProjects werken wij aan een solide oplossing hiervoor. Maar dit is stof voor een volgend interview….” Aldus, Vincent Spoelstra, Projectmanager, Asito.

Rate this post

Print Friendly