Gedreven door onze focus en vanuit onze bureaufilosofie ondernemen we een zestal activiteiten, die afzonderlijk maar ook in combinatie door onze adviseurs worden uitgevoerd:

* Advisering
* Begeleiding
* Interimmanagement
* Werving & Selectie
* (Ver)koop van bedrijven
* Opleiding, Training & Coaching

Advisering:

Ons organisatieadvies is gebaseerd op onderzoek en analyse, waarbij onze rapportages zich kenmerken door helderheid en compactheid. Onze opdrachtgevers schakelen ons in voor een grote diversiteit aan adviesvraagstukken. Deze variëren van strategische heroriëntaties tot bedrijfskundige doorlichtingen van bedrijven en bedrijfsonderdelen, marktverkenningen, trendanalyses en dergelijke.

Begeleiding:

Daar waar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering in de handen van de opdrachtgever blijft, worden wij in verschillende ondersteunende rollen ingeschakeld. Van klankbord tot ‘hands-on’ project- of programmamaneger ondersteunen en begeleiden wij complexe processen zoals fusies en overnames, reorganisaties en outsourcing, doorvoeren van veranderingen, verbetering van bedrijfsprocessen, etc.

Interimmanagement:

Wij gaan het nemen van daadwerkelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg. Daar waar nodig en gewenst, treden wij toe tot het management. Het moet dan wel de aangewezen manier zijn om veranderingen te realiseren. Voor interim opdrachten die enkel gericht zijn op beheer (‘op de tent passen’) verwijzen wij graag naar collega bureaus.

Werving en Selectie:

Onze marktkennis maakt dat wij snel en scherp kunnen analyseren welke functieprofielen  binnen organisaties en bedrijfsonderdelen relevant zijn. En hoe ze vervolgens ingevuld dienen te worden. Door onze jarenlange ervaring is de selectie van kandidaten niet alleen gebaseerd op objectieve maatstaven, maar juist ook op inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en meerwaarde van geschikte kandidaten.

(Ver)koop van Bedrijven

Binnen de grafimedia-industrie hebben wij een leidende positie als het gaat om het aan- en verkopen van bedrijven. De ondersteuning en begeleiding heeft betrekking op het volledige proces, van waardebepaling en marktbenadering, onderhandeling en contractbeoordeling tot noodzakelijke activiteiten na het voltooien van de transactie.

Opleiding, training & coaching

Kennisoverdracht is voor ons vanzelfsprekend. Sowieso zijn we daarop gericht binnen advies- en managementopdrachten. Wij organiseren daarom regelmatig in-company trainingen, workshops en seminars. Ook bieden we diverse vormen van coaching aan, zowel persoonlijke trajecten als aan groepen (directie, managementteams e.d.).

Rate this post

Print Friendly