PDR BV is een professioneel ICT bedrijf met een groot aantal interessante oplossingen voor uiteenlopende branches. Wij leveren- en onderhouden software, hardware, netwerken, Internet toepassingen en Internetdiensten. Daarnaast leveren wij bedrijfsspecifieke oplossingen.

Visie

PDR BV biedt organisaties flexibele, eenvoudige, betrouwbare, betaalbare en veilige bedrijfsprocessen aan. De Technologieën en diensten van PDR BV zorgen hierbij voor een stabiel, hoogwaardig en beveiligd proces.

Doelstelling

PDR BV richt bedrijfsprocessen in zodat medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van de ICT investeringen. Deze vernieuwende concepten biedt PDR BV met een optimale prijs/prestatie verhouding aan. PDR investeert continue in het optimaliseren van bestaande diensten en ontwikkeling van nieuwe concepten.

Certificering

PDR biedt haar medewerkers continue de mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen. Dit wordt ook in hoge mate gestimuleerd omdat het behalve voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker ook goed is voor de organisatie. PDR is Certified Partner van Microsoft en medewerkers van PDR beschikken over verschillende certificaten van Microsoft, JAVA, IP Office Telefonie, etc..

Referenties

In de loop der jaren hebben wij aan een grote groep bedrijven en instellingen producten en diensten mogen leveren. Bent u geïnteresseerd in een van onze succesvol afgeronde projecten, dan lichten wij deze graag toe.

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Rate this post

Print Friendly