BCT Guiding Documents, één van de grootste Nederlandse spelers op de Enterprise Content Management (ECM) markt, zal voortaan de naam ‘BCT’ voeren. Het bedrijf is in 1985 gestart onder deze naam, maar besloot de naam in de loop der jaren aan te passen aan de veranderde activiteiten en aandachtsgebieden. Vanaf 2 november aanstaande zal de oorspronkelijke naam ‘BCT’ echter weer zijn opwachting maken, aangevuld met de pay-off “Partners for Value”.

Marketingmanager Marc Charlier legt de naamsverandering uit: “We zien dat de markt waarin wij opereren steeds sneller verandert. BCT gaat er prat op dat het snel en efficiënt kan inspelen op die veranderingen, en wij vinden dan ook dat het hele bedrijf die flexibiliteit moet uitstralen, inclusief onze naam. De vermelding ‘Guiding Documents’ gaf onze vroegere activiteiten prima weer, maar BCT heeft al een hele tijd veel meer te bieden dan alleen het leiden en begeleiden van documenten door de organisatie. Vandaar dat we het tijd vonden voor een vlag die de huidige lading beter dekt.”

BCT legt met haar nieuwe pay-off de nadruk op twee van haar kernwaarden, ‘partner’ en ‘waarde’. Een goede samenwerking met anderen is steeds belangrijker geworden voor BCT. Projecten worden steeds omvangrijker en complexer en BCT ziet dat het succes van haar producten staat of valt met een goede samenwerking met verschillende partijen. Charlier: “Verandermanagement is een sleutelwoord bij de implementatie van veel van onze oplossingen. Van beide kanten moet begrip bestaan voor de oude en nieuwe situatie. Zonder een goede samenwerking met onze klanten kan van een goede behoefte-invulling dus geen sprake zijn.” De nieuwe pay-off belicht tevens het belang van een goede samenwerking met de partners in binnen- en buitenland, partijen waarvoor BCT uiteraard ook een “partner for value” wil zijn.

Met de toevoeging van de term ‘value’ geeft BCT aan dat ECM-applicaties en vooral ECM-oplossingen de laatste jaren een enorme vlucht hebben genomen en dat de waarde van dergelijke systemen voor organisaties aanzienlijk is toegenomen. “Waren dergelijke systemen eerder nog puur gericht op enkele specifieke afdelingen en afdelingssecretariaten, nu zijn ze bijna standaard op ieders bureaublad te vinden”, aldus Marc Charlier. Een ECM stelt de gebruiker in staat snel de juiste informatie te vinden en op de meest efficiënte manier te benaderen en te verwerken. “We zijn van handmatig naar geautomatiseerd gegaan, en van een afdelingsgericht naar een organisatiebreed systeem. Dit levert een enorme tijdwinst op voor een organisatie, en dus een grote toegevoegde waarde.”

Om het nieuwe motto kracht bij te zetten, heeft BCT ervoor gezorgd dat het haar ISO 9001:2008-certificaat voor kwaliteitsmanagementsystemen heeft behaald. Met deze certificering heeft BCT een managementsysteem in gebruik genomen dat als instrument dient om systematisch de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en dus de bedrijfsvoering te borgen en te verbeteren. Met de ISO 9001:2008- certificering, die BCT bij het internationaal gerenommeerde bureau Veritas heeft verkregen, wil het Limburgse bedrijf benadrukken dat het voor binnen- én buitenlandse marktpartijen een betrouwbare partner is die van grote toegevoegde waarde kan zijn op het gebied van enterprise content management.


Rate this post

Print Friendly