De Europese Commissie heeft aan de provincie Noord Holland vragen gesteld over de gehanteerde selectiecriteria bij de aanbesteding van koffie. In de aanbesteding had de provincie een specifiek keurmerk (Max Havelaar) opgenomen waaraan de koffie zou moeten voldoen.

”Een keurmerk is geen geschikt criterium om de economisch meest voordelige aanbieding te selecteren’ volgens de Europese Commissie. De commissie is van mening het programma van eisen dusdanig dient te zijn dat ook andere keurmerken of fabrikanten een kans kunnen  maken.

De provincie Noord Holland dient binnen twee maanden met een bevredigend antwoord te komen, anders kan de Europese Commisie besluiten naar het Europese Hof te stappen, waarmee de basis is gelegd voor het “Koffie Arrest”.

Het gaat hierbij om een door aanbieders in de markt ontwikkelt keurmerk. Of dit ook geld voor door de branche of overheid ontwikkelde keurmerken is niet duidelijk. Indien er meerdere keurmerken zijn dient de aanbesteder duidelijk te omschrijven waaraan het product dient te voldoen, dus inhoudelijk specifieker, zodat partijen die voldoen aan de specificaties  kunnen inschrijven.

Rate this post

Print Friendly