Nijmegen, 28 oktober 2009 – Aia Software, producent van het ITP Document Platform, lanceert ITP/Customer Correspondence Management (ITP/CCM). Organisaties kunnen met deze oplossing hun klantcorrespondentie beter beheren en zo de maximale waarde uit hun CRM-systeem halen, kosten besparen en de marketingefficiëntie verhogen terwijl ze voldoen aan de interne en externe compliancy eisen. ITP/CCM stelt organisaties in staat output van verschillende bedrijfsapplicaties te combineren en multi channel output, zoals e-mail, online en print, te optimaliseren.


“Veel organisaties worstelen met correspondentie vanuit legacy systemen”, aldus Jeroen Huinink, innovation manager bij Aia Software. “Vaak wordt de klantinformatie in deze systemen niet bijgewerkt naar aanleiding van wijzigingen die plaatsvinden in het CRM-systeem. Dit resulteert in een situatie waarbij de legacy applicatie, ondanks de diverse voorkeuren van de klant die bekend zijn in het CRM-systeem, de informatie bijvoorbeeld nog steeds op papier naar de klant verstuurt in plaats van per e-mail. Klanten verwachten echter van organisaties dat zij met hen communiceren volgens de aangegeven voorkeuren. ITP/CCM pakt dit probleem aan. Het stelt organisaties in staat om de maximale voordelen uit de bestaande systemen te halen. Er hoeven geen updates in legacy systemen plaats te vinden en gegevens hoeven niet herschreven te worden van de oude systemen naar het bedrijfsbrede CRM-systeem. Aia Software noemt dit ‘untap the value of CRM’.”


Koppeling van systemen verbetert klantcommunicatie

ITP/CCM verzamelt alle output die gegenereerd wordt door traditionele en nieuwe systemen. Via een interface en synchronisatie met het CRM-systeem wordt het bestaande klantprofiel optimaal benut. Op basis van dit profiel en de communicatieregels die zijn opgesteld door de business, analyseert, beheert, (her) combineert, verbetert en distribueert ITP alle output van de organisatie. Dit maakt het mogelijk om vanuit legacy applicaties moderne communicatiekanalen zoals e-mail of portals te gebruiken, zonder dat deze applicaties hiervoor aangepast moeten worden. Tevens worden er tijd en kosten bespaard door verschillende output stromen te combineren in één envelop en geen onnodige printcorrespondentie te versturen.


ITP/CCM biedt organisaties meer controle over hun klantcommunicatieproces en maakt het gemakkelijker om hieraan ook gepersonaliseerde marketingboodschappen toe te voegen. Verschillende gebruikersgroepen binnen de organisatie zijn op basis van rolgebaseerde authorisaties met ITP/CCM in staat om, onafhankelijk van de IT-afdeling, wijzigingen aan te brengen in de vastgestelde klantcommunicatieregels. Klantcommunicatie wordt hierdoor Business Owned en Business Managed.

Op donderdag 5 november wordt ITP/CCM middels een webinar gepresenteerd. Geïntereseerden kunnen zich hiervoor opgeven via: http://www.aia-itp.com/nl/nieuws/webinars.html.


Rate this post

Print Friendly