Amsterdam, 27 oktober 2009 – ZyLAB, een innovatieve ontwikkelaar van Information Access Solutions (oplossingen om informatie doorzoekbaar en toegankelijk te maken), heeft een nieuwe educatieve whitepaper ontwikkeld. De whitepaper biedt organisaties enkele handvatten, die een houvast bieden over de manier waarop zij zich voor kunnen bereiden op e-discovery en elektronische informatieverzoeken.


Het uitbreken van de kredietcrisis heeft grote invloed gehad op het landschap van de informatietechnologie (IT); met name op de naleving van wet- en regelgeving, risico’s en records management eisen. Deze, op technologie gebaseerde voorschriften, die ook bekend zijn onder de term ‘enterprise information management’, zijn van invloed op elk type publieke en commerciële organisatie.


Het beheren en controleren van elektronisch opgeslagen informatie is een kwestie van technologie, maar ook van strikte procedures, kwaliteitscontroles en goede toegang tot de informatie. Het is in de afgelopen periode uitgegroeid tot een belangrijke bron voor juridische risico’s. Er zijn verschillende belangrijke vragen die een organisatie zichzelf in het hedendaagse, zakelijke klimaat moet stellen. Is uw organisatie voorbereid om te reageren op een e-discovery eis opgelegd door een toezichthoudende instantie, een civiele partij of een concurrent? Zo ja, tegen welke prijs en hoe snel?

Technologie is essentieel

Information access technology oplossingen bieden organisaties de mogelijkheid om informatie te vinden, te verzamelen en relevante informatie te destilleren. Hierdoor kunnen zij zich richten op de uitdagingen die ontstaan door de naleving van wet en regelgeving, beperken van risico’s en e-discovery. Organisaties moeten hierbij wel de juiste hulpmiddelen inzetten, zodat alles wat eventueel relevant voor een e-discovery of onderzoek is, ook daadwerkelijk wordt gevonden.
De uitdagingen van enterprise information management kunnen opgelost worden door automatische content-gebaseerde archivering. In deze fase zijn tekstanalyses en tekstmining (het automatisch filteren van alle relevante informatie uit een grote hoeveelheid documenten) van essentieel belang.
Verder is data monitoring nodig, om controle en compliance te behouden op alle dynamische en statische gegevens,

Deze hulpmiddelen zijn allemaal erg belangrijk, maar organisaties hebben meer nodig dan alleen software om al hun informatie te kunnen ordenen. Reken hierbij op professionele diensten van specialisten – en minstens zo belangrijk – de beste praktijkmethodes inclusief (kwaliteits)controles en rapportages. Deze diensten helpen organisaties om op een juiste manier e-discovery, records management, risicobeheer en compliance in huis te halen.


In een aantal markten is de informatie in de back office uiterst gevoelig en is real-time toegang vereist voor de controle, discovery of de beveiliging van deze informatie. Veel traditionele, veel gebruikte applicaties zoals SharePoint, MS Exchange, SAP en Oracle bieden niet voldoende zoekmogelijkheden. Daarnaast moet de data vaak opnieuw worden geconverteerd, als de leverancier van een dergelijk product een nieuwe versie van de applicatie levert.

“De combinatie van e-discovery, records management, e-mail archivering en kennismanagement, zoals ZyLAB deze aanbiedt, zorgt ervoor dat het ultieme doel binnen bereik ligt: voorbereid zijn op onderzoek”, zegt Prof. Dr. ir. Jan Scholtes, algemeen directeur van ZyLAB. “Als bedrijven deze combinatie onderdeel maken van de dagelijkse gang van zaken, kunnen geschillen, zakelijke verstoringen en afleiding van het management worden voorkomen. Voorbereide bedrijven zijn tenslotte meer succesvolle bedrijven.”

Een kopie van deze whitepaper kan worden verkregen op: the Document Center’s Whitepaper section.
Rate this post

Print Friendly