‘s-Hertogenbosch, 20 oktober 2009 – Océ DossierFlow is een door Océ ontwikkelde oplossing voor het digitaal beheren en afhandelen van zaakdossiers. Het is een generieke oplossing die onder andere wordt gebruikt voor het beheren van project-, personeels-, klant- en studentendossiers, het accorderen van facturen en het afhandelen van sollicitaties, reisaanvragen, inkoopopdrachten of vergunningaanvragen bij gemeenten.

Tijdens het onlangs gehouden seminar ‘MidOffice 2.0 en zaakgericht werken’ werden de resultaten gepresenteerd van een onafhankelijk vergelijkend onderzoek naar digitale zaaksystemen (www.kellerseminars.nl). In het onderzoek wordt Océ DossierFlow gehonoreerd met een plaats in de top-10 vanwege de snelle en brede inzetbaarheid, de gebruikersvriendelijkheid, de postintake, checklisten en acties en de gunstige cost of ownership. Voor de aspecten zaakbehandeling, de eenvoud in gebruik en de TCO behaalde Océ Dossierflow zelfs de hoogste score.

Uit het onderzoek bleek tevens dat bij veel zaaksystemen de implementatie een grote bottleneck is. Gesproken werd van trajecten van enkele jaren. Bij de implementatie van Océ DossierFlow werd de gemeente Heumen als voorbeeld genoemd, waar na de implementatie zo’n 600 zaaktypen meteen beschikbaar waren en meer dan 300 zaaktypen in 6 maanden operationeel zijn gemaakt.

Rob Weijers van Océ-Nederland, nauw betrokken bij de ontwikkeling van het gepatenteerde Dossierflow, vindt dat de conclusies van het onderzoek de mening van de gebruikers nog eens bevestigen. “De oplossing onderscheidt zich inderdaad op punten als gebruiksvriendelijkheid en de eenvoudige wijze van implementatie en beheer. Omdat geen procesanalyse nodig is en het implementatietraject slechts een halve dag in beslag neemt en – ook zeer belangrijk – de manier van werken niet verandert, kunnen gebruikers meteen aan de slag. Er is verder weinig beheer nodig, omdat bij veranderingen in de organisatie of in de uitvoering van zaken geen systeemaanpassingen nodig zijn.”, aldus Weijers.


Rate this post

Print Friendly