Noordwijk, 14 oktober 2009 – Decos D5 is wederom uitstekend beoordeeld in een vergelijkend onderzoek van M&I/Argitek. De resultaten van het onderzoek naar zaaksystemen zijn deze week bekendgemaakt tijdens het seminar ‘MidOffice 2.0 en zaakgericht werken’. Uit het onderzoek, onder leiding van Wouter Keller, kwam Decos naar voren als het beste geïntegreerde zaaksysteem met eigen NEN 2082 gecertificeerd DMS/RMA. De onderzoekers hebben een voorkeur geuit voor een zaaksysteem en DMS/RMA van dezelfde leverancier.

In het onafhankelijke onderzoek zijn van de oorspronkelijke veertig inschrijvingen uiteindelijk de tien beste zaaksystemen geselecteerd. Ook binnen de top tien, met enkele opvallende afwezigen, blijkt Decos leidend. Nadat Decos al eerder indruk had gemaakt tijdens een onderzoek naar DMS-/RMA-applicaties, overtuigt Decos D5 nu ook als zaaksysteem.

Het zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling, zowel binnen de overheidssector als daarbuiten. Steeds meer overheidsinstellingen implementeren een zaaksysteem om de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers te verbeteren en de transparantie bij de afhandeling van een zaak te vergroten. Het nu gepubliceerde onderzoek van Wouter Keller heeft de op de markt beschikbare zaaksystemen op tien deelgebieden met elkaar vergeleken. Decos D5 heeft op alle onderzochte deelgebieden goed gescoord. Op vijf deelgebieden is het Decos Zaaksysteem zelfs uitzonderlijk goed beoordeeld, namelijk op ‘zaakbehandeling’, ‘ZTC-beheer’, ‘zaaksysteem postintake en Klant Contact Systeem’, ‘technische architectuur’ en ‘DMS inclusief RMA en NEN 2082′.

Decos D5 zaaksysteem

Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem, waarmee organisatiebreed zaakgericht werken optimaal wordt ondersteund. Een groot aantal Nederlandse gemeenten maakt gebruik van de oplossingen van Decos op het gebied van document- en informatiebeheer. Naast technische ondersteuning op het gebied van zaakgericht werken, besteedt Decos ook veel aandacht aan begeleiding van haar klanten en aan training via de Decos Academy.

“Wij zijn zeer verheugd over de resultaten van dit onderzoek”, aldus Kees Essaadi, business developer bij Decos. “Wij delen de visie van Wouter Keller dat een zaaksysteem met geïntegreerd DMS/RMA de voorkeur heeft. We hebben in de afgelopen jaren onze brede kennis van het gemeentelijk domein gebruikt om ons DMS/RMA uit te breiden tot een geïntegreerd zaaksysteem. Nadat het onderzoek van M&I/Argitek in 2007 naar document managementsystemen al heeft aangetoond dat Decos op dat vlak tot de absolute top behoort, is met dit onderzoek duidelijk dat Decos ook als zaaksysteem boven de rest van de markt uitsteekt. Een bevestiging van het feit dat Decos een goede leverancier is om een volledig midoffice mee op te tuigen.”

Op 15 december zullen de resultaten opnieuw gepresenteerd worden tijdens een tweede editie van het Keller seminar. (www.kellerseminars.nl)


Rate this post

Print Friendly