Londen, 12 oktober 2009 – Canon Europa – internationaal marktleider in digitale beeldoplossingen – heeft Rainer Fuehres, hoofd Consumer Imaging van Canon Europa, Midden-Oosten en Afrika, benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van DIGITALEUROPE.


DIGITALEUROPE – het voormalige EICTA – is de spreekbuis van de Europese digitale technologische sector en vertegenwoordigt ruim 60 bedrijven en 40 verenigingen uit 28 Europese landen. In totaal behartigt DIGITALEUROPE de belangen van meer dan 10.000 bedrijven in Europa, met in totaal ruim 2 miljoen werknemers en een omzet van ruim één biljoen euro.


Het toetreden van Fuehres tot de Raad van Bestuur is één van de meest recente benoemingen binnen DIGITALEUROPE. Fuehres is voor een termijn van 2 jaar benoemd, tot mei 2011. Behalve Canon Europa bestaat de Raad van Bestuur uit vertegenwoordigers van Alcatel-Lucent, Ericsson, HP, Panasonic, Philips, SAP, Siemens en Sony, onder voorzitterschip van Nokia.


Fuehres heeft een ruime staat van dienst in de IT-sector en is ruim 16 jaar werkzaam bij Canon. Hij wordt bestuurslid van DIGITALEUROPE in een periode waarin de industrie wordt geconfronteerd met talrijke uitdagingen. In de sector voor digitale technologie speelt DIGITALEUROPE een belangrijke rol op het gebied van het milieu, met name ten aanzien van maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Ook behartigt zij de belangen van de branche in de wereldeconomie, waarbij het herstel van IT-sector tot de kern van haar activiteiten behoort. Daarnaast buigt DIGITALEUROPE zich over mogelijke alternatieven voor Europese regelgeving ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten.


“Ik ben erg trots op mijn benoeming tot bestuurslid van DIGITALEUROPE. Ik ben vereerd onderdeel te zijn van een organisatie die de belangen behartigt van de Europese branche voor digitale technologie en een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van deze dynamische sector”, aldus Rainer Fuehres. “Ik zie er naar uit om me met de andere bestuursleden te verdiepen in belangrijke thema’s, zoals maatregelen met het oog op economisch herstel, energie efficiëntie en de regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom.”


De Raad van Bestuur brengt de doelstellingen van DIGITALEUROPE onder de aandacht en bepaalt de agenda voor verschillende thematische beleidsgroepen. ” Ik ben zeer verheugd dat Rainer Fuehres is toegetreden tot de Raad van Bestuur van DIGITALEUROPE. In deze hoedanigheid kan hij zijn expertise en inzichten op het gebied van digitale beeldoplossingen inzetten. Ook kan Fuehres een waardevolle invulling geven aan beleidsmatige speerpunten als economisch herstel, milieu en relevante markontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van intellectuele eigendomsrechten”, aldus Bridget Cosgrave, Directeur-generaal van DIGITALEUROPE. “De Raad van Bestuur behartigt de belangen van ruim 10.000 bedrijven en 2 miljoen werknemers die werkzaam zijn in een dynamische sector die jaarlijks meer dan één biljoen euro genereert.”Rate this post

Print Friendly