De laatste tijd lijkt er een opleving te zijn van de repro. Er is veel technologie is beschikbaar en professionele klantcommunicatie is van levensbelang voor bedrijven, maar heeft het concept centrale repro toekomst?

Zie ook het eerder verschenen artikel op docufacts: http://www.docufacts.nl/5195/flinke-besparingen-op-communicatiekosten-door-centrale-repro-faciliteiten/

Doe mee aan de poll of geen een reactie: http://polls.linkedin.com/p/58096/rzyqf

Reacties uit de Docufacts Community:

 • Het concept centrale repro heeft wel degenlijk toekomst. Het is dan wel van belang dat je een innoverende en regiserende afdeling bent binnen de organisatie. Verder moet je alles willen aanpakken, bewijs dat je het kan en goedkoper bent, en verregaande koppelingen met output genererende afdelingen binnen je bedrijf niet uit de weg gaan. En dan heeft het inderdaad te maken met de volumes welke je kan draaien, een goede balans tussen het centraal printen en een multifunctional omgeving help hier bij. Waar bij ook het service niveau vergeten dient te worden. Het geen volgens mij is een goede keten aanpakt Repro/post, koppeling werkplek via intranet met de repro,bezorgen opdrachten, en van uit de repro het werk aan bieden aan de postkamer ter verzending. John Alberts, ANWB

 • En of de centrale repro toekomst heeft. Belangrijk in deze is de toegankelijkheid, service en prijs. Te vaak zie ik nog dat repro afdelingen bijvoorbeeld geen diensten via het intranet bieden, zoals web-to-print oplossingen, on-line orders plaatsen of order tracking. In plaats daarvan moeten bestanden op CD of per e-mail aangeleverd worden, wat de toegankelijkheid van zo’n afdeling er niet bepaald beter op maakt.
  Ook valt mijn mond soms open wanneer ik zie wat er bij sommige repro’s staat aan apparatuur. Te snelle hardware, te lage capaciteit. Verkocht met als argument “u bent voorlopig klaar voor de toekomst”. Ondervolumes waar je u tegen zegt, wat de prijs voor een afdruk weer onnodig hoog maakt.
  En service, niet in de laatste plaats. Hoe vaak zie je niet dat je het printwerk ergens in een stoffige kelder moet ophalen. Maak een repro toegankelijk, uitnodigend. Plantje hier, mooie verlichting daar, een open balie en een niets kostende glimlach doen wonderen!
  Of toch maar even naar die gang-machine toelopen, gelijk maar even een bakje of twee koffie nemen en gezellig kletsen met je collega’s!? Tsja, het blijft een lastig vraagstuk dat natuurlijk geheel afhankelijk is van het type bedrijf. Maar in de regel is er voor grotere ondernemingen zeker toekomst voor de centrale repro. Leon van Schie, Voorzet
 • Tuurlijk heeft de repro toekomst, alhoewel de naam ‘repro’ wellicht een beperkte houdbaarheidsdatum heeft.
  Maar iedere grotere organisatie heeft behoefte aan een documentlogistieke afdeling. Deze dient dan wel het voortouw te nemen in ketenintegratie, digitale werkwijzen en – niet te vergeten – duurzaamheidsconcepten. Laten we zeggen: de smeerolie van de organisatie. Goed managen en weinig verspillen. Zelf doen wat dichtbij de gebruikers en het proces ligt, en buiten de deur leggen waar specialisme voor nodig is. Harrie Keusters, Océ Business Services

 


Rate this post

Print Friendly