Sinds 1 oktober is het versturen van ongevraagde commerciële berichten per e-mail aan rechtspersonen verboden, zoals al eerder het geval was bij natuurlijke personen. Voor velen komt deze nieuwe wet (het zogenaamde Spam verbod) als een geschenk uit de hemel, voor anderen is het weer een regelrechte ramp of op z’n minst een behoorlijke beperking. Want wat nu als je als ondernemer het leeuwendeel van je opdrachten haalt uit periodieke e-mail bulkmailings? Door deze nieuwe wetgeving worden we gedwongen om te herzien hoe we producten en/of diensten vanaf nu moeten gaan aanbieden aan potentiële klanten en opdrachtgevers.

Maar biedt deze digitale versie van de NEE/NEE sticker op de virtuele postbus ook nieuwe kansen, naast de voor de hand liggende nadelen? Los van het feit dat het in ieder geval er toe zal bijdragen dat de miljoenenschade die jaarlijks veroorzaakt wordt door spam aanzienlijk zal afnemen, zullen er ook een aantal bedrijfstakken wel bij varen. Want gelukkig zijn er voldoende alternatieven voor handen voor deze moderne vorm van acquireren.

In vroegere tijden

In het nog niet zo verre verleden, toen het medium Internet nog niet bestond, benaderde we klanten op een geheel andere wijze. Wellicht wordt het dus weer tijd om deze ouderwetse methodes maar weer eens uit de mottenballen te halen. Tijd om terug te grijpen naar het versturen van papieren informatie per tante-post, of tijd voor de ouderwetse koude acquisitie methode om nieuwe klanten te winnen. Het tijdperk van klanten benaderen vanuit de luie stoel is voorbij. Vanaf deze maand moet er daadwerkelijk weer moeite voor gedaan worden.

Spamwet goed voor Grafimedia?

Voor bedrijven zoals TPG en SANDD zal deze nieuwe wetgeving ongetwijfeld een goede zijn en zal de grafimedia branche, mits zij goed inspeelt op deze ontwikkeling, ook voor een extra hoeveelheid opdrachten kunnen gaan zorgen. Want in plaats van een in HTML vormgegeven massa-mailtje zullen we weer terug moeten grijpen naar fraai vormgegeven en gedrukt of geprint flyer- en folder-materiaal wat via traditionele post verzonden wordt.

Vanzelfsprekend zal dit van invloed zijn op de beschikbare marketing budgetten, maar het zal ook ongetwijfeld ook weer voor de nodige innovaties gaan zorgen. Helaas is enige die niet gebaat is bij deze “ouderwetse” methodes het milieu. Want een e-mailtje versturen is natuurlijk wel minder belastend dan het versturen van papieren reclame of het fysiek bezoeken van potentiële klanten. Het zal hoe dan ook heel erg interessant zijn om te zien hoe bedrijven hier de komende tijd mee om zullen gaan springen.


Rate this post

Print Friendly