Bertrange/Eindhoven, 8 oktober 2009 – euroscript heeft vandaag aangekondigd dat haar dochterondernemingen euroscript Delt Netherlands en Belgium de Europese aanbesteding “Uitvoering van informatiseringsprojecten binnen een proces en documentenbeheersysteem (Documentum)” hebben gewonnen bij de provincie Antwerpen. Het aanbestedingscontract heeft in totaal een loopjaar van vijf jaar. Als één van de twee geselecteerde leveranciers zal euroscript diensten verlenen met betrekking tot de analyse en ontwikkeling van proces- en documentbeheertoepassingen op basis van EMC | Documentum v6.5.


Diverse administratieve afdelingen van de provincie Antwerpen werken momenteel net een casemanagementsysteem dat op een mainframe draait. Deze oplossing heeft echter haar grenzen bereikt en daarom heeft men besloten de administratieve processen naar een Documentum-platform over te brengen. De architectuur zal zo zijn opgebouwd dat nieuwe toepassingen gemakkelijk op het platform kunnen worden geïmplementeerd en dat onderdelen herbruikbaar zullen zijn.

Het project zal in verschillende fasen worden uitgevoerd en als alles volgens plan verloopt dan zal de huidige casemanagementoplossing die op een mainframe draait eind 2012 zijn uitgefaseerd.


“We zijn erg blij dat de provincie Antwerpen voor ons gekozen heeft”, zei René Blanken, Managing Director van euroscript Delt Netherlands bv en euroscript Delt Belgium bvba/sprl. “Dit aanbestedingscontract zal onze oplossingsvaardigheid in documentbeheer en casemanagement versterken en het is opnieuw een erkenning van onze solide deskundigheid in EMC | Documentum, flexibiliteit en pragmatische projectbenadering.”


Rate this post

Print Friendly