‘s-Hertogenbosch, 5 oktober 2009 – Ricoh, leverancier van producten en diensten op het gebied van documentenstromen binnen organisaties, is een samenwerking aangegaan met AVS, de Algemene Vereniging voor Schoolleiders. AVS behartigt de belangen van de leidinggevenden in het basis, voortgezet en speciaal onderwijs en bevordert en borgt de kwaliteit van dit onderwijs. Door samen te werken met Ricoh helpt AVS om onderwijsinstellingen verder te professionaliseren met gebruik van technologische hulpmiddelen en geoptimaliseerde informatiestromen.


De leden van AVS krijgen door de nieuwe samenwerking verschillende diensten en producten van Ricoh aangeboden. Deze bevatten niet alleen hardware, zoals multifunctionele producten (scanners, copiers, printers) en digitale schoolborden, maar bieden ook innovatieve digitale oplossingen. Onderwijsinstellingen die inspelen op de mogelijkheden en voordelen van technologie, verhogen hiermee kwaliteit van het onderwijs. Door administratieve processen, zoals facturatie en het bijhouden van leerlingendossiers, te digitaliseren en te archiveren, hebben onderwijsmedewerkers en leerkrachten meer tijd over om zich te richten op lesgeven en andere dagelijkse schoolactiviteiten.


Roelf Willemstein, directeur van AVS: “Onze vereniging richt zich op het aanbieden en ontwikkelen van informatie en producten voor directeuren en bestuurders van scholen. Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen toegang hebben tot technologische vernieuwingen die het lesgeven kunnen verdiepen. Door de samenwerking met Ricoh versterken we niet alleen ons dienstenaanbod, maar geven we bestuurders ook de kans om een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van technologische innovatie binnen het onderwijs.”


Ron Coolen, business manager onderwijs van Ricoh Nederland: “In alle vernieuwing in het onderwijs staat één ding centraal: de leerling een kwalitatief hoogwaardige en inspirerende leeromgeving aan te bieden. Dit is een continu proces waarbij ICT-hulpmiddelen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Door de nieuwe samenwerking en kennisdeling met AVS, zijn we nog beter in staat onze IT- en Document oplossingen toe te spitsen op de vraag en problematiek binnen het primair en voorgezet onderwijs.”Rate this post

Print Friendly