Uiterlijk op 20 dec. 2009 treedt in de hele EU de implementatie van de nieuwe Europese Rechtsbeschermingsrichtlijn bij aanbesteden (met kenmerk 2007-66-EG ) in werking.

De nieuwe richtlijn heeft gevolgen voor de aanbesteder én voor de gegunde leverancier.

De meest opvallende gevolgen zijn:

1. Art. 6 biedt de mogelijkheid van een vordering door een benadeelde ondernemer tot vernietiging
van de overeenkomst tot 6 maanden na verstrekken van de overheidsopdracht als:

a. de overheidsopdracht niet vooraf is bekend gemaakt in Publicatieblad EU of
b. de overheidsopdracht is verstrekt voor aflopen van de verplichte opschortingsperiode van 15 dagen of
c. de overheidsopdracht is verstrekt voordat uitspraak is gedaan t.a.v. een gedurende de
opschortingsprocedure gevraagde voorlopige voorziening door een ondernemer.

2. Art. 8 zegt dat art. 6 niet geldt als de rechter een dwingende reden van algemeen belang
aanwezig acht zoals bedoeld in de Richtlijn. Hiervan zal niet gauw sprake zijn; in elk geval
vormen financiële redenen geen grond en moet dit afwijken van art. 6 gemeld worden aan de
Europese Commissie.

3. Voor vernietiging moet de ondernemer een eis tot vernietiging starten binnen 6 maanden na
sluiten van het contract door de overheidsorganisatie.

Met name bij onderhands aanbesteden van overheidsopdrachten, welke niet vooraf bekend zijn gemaakt in het Publicatieblad EU,  lopen aanbesteder en leverancier risico’s. Het contract kan binnen 6 maanden nietig worden verklaard. De rechter kan wel schadevergoeding toekennen.

Lees meer over de 2007-66-EG richtlijn: LINK

Rate this post

Print Friendly