Badhoevedorp, oktober 2009 – Konica Minolta Business Solutions Nederland introduceert Optimized Print Services (OPS). Dit is een totaalconcept van oplossingen dat consultancy, hardware, software, implementatie en organisatie combineert. Met OPS kunnen organisaties hun printerinfrastructuur beheren, optimaliseren en de kosten ervan reduceren, ongeacht de merken van de printers en MFP’s in het netwerk.

Ruud van Soest, marketing manager van Konica Minolta Business Solutions Nederland, onderstreept het belang van OPS voor organisaties: “Onze Optimized Print Services leiden tot consistente en allesomvattende strategieën voor het beheer en gebruik van printerparken, met als gevolg kostenreducties en probleemloos printergebruik. Om dat te bereiken biedt het OPS-concept ondersteuning van experts met gedetailleerde consulting-services en op maat gesneden oplossingen. En een duidelijke strategie om van het bestaande over te gaan naar de nieuwe situatie, inclusief tools om ook die nieuwe situatie steeds weer verder te optimaliseren.”

Het principe
OPS heeft vier aandachtsgebieden: Fleet, Process, Finance en Secure. Het concept voorziet in een aantal services die geheel of gedeeltelijk kunnen worden afgenomen, al naar gelang de behoefte. Experts analyseren alle facetten van de vier aandachtsgebieden en ontwerpen maatwerkoplossingen voor de gegeven situatie. Daarbij wordt de benodigde
printer- en MFP-capaciteit vastgesteld, waarbij de documentflows worden geoptimaliseerd voor betere productiviteit. Daarnaast worden de beveiligingseisen geanalyseerd. Tot slot worden uiteenlopende financieringsopties doorgerekend en gekoppeld aan duidelijke modelcontracten met op maat gesneden facturering.

Consult, Implement & Operate
Het OPS-concept is gebaseerd op drie pijlers: Consult, Implement en Operate.

Consult omvat Capture, Analyze en Optimize. Capture is een inventarisatie met professionele tools van de bestaande situatie wat betreft machines, toepassingen, piek- en gemiddelde volumes, documentstromen, wensen, behoeften en de daaraan verbonden kosten.
Analyze levert na een analyse van de TCO en het pakket van eisen duidelijke optimalisatiestrategieën. Daarop volgt Optimize: een ontwerp van de optimale printerinfrastructuur met diverse scenario’s, inclusief maatregelen voor Green IT, floorplans voor de plaatsing van de printers en een berekening van het besparingseffect.

De tweede OPS-pijler – Implement – kent drie elementen: Project, Change en Inform & Train. In deze fasen organiseert Konica Minolta een beheerstructuur waarbinnen snel en betrouwbaar vanuit een bestaande situatie kan worden gemigreerd naar de gewenste situatie. Om een probleemloze rollout en integratie te waarborgen, zorgt Konica Minolta binnen Project voor een gedegen projectplanning en projectmanagement, waarmee organisaties permanent inzicht hebben in de plannen en in de voortgang daarvan. Zodra de nieuwe infrastructuur is gerealiseerd, wordt tijdens Change de oplevering van de machines verzorgd inclusief intensieve technische begeleiding. Daarbij biedt OPS met Information & Training een scala diensten om de nieuwe infrastructuur blijvend te optimaliseren, zoals interne communicatie, op maat gesneden training & instructie en web-based trainingen.

Ook tijdens Operate – als printerinfrastructuur in gebruik is – blijft OPS actief met Monitor, Manage en Service & Support. Monitor omvat de continue monitoring van de apparatuur op afstand, online rapportages en meldingen over status en prestaties. Manage biedt uitgebreide management rapportages waarin verbeterkansen worden gesignaleerd, terwijl Service & Support voorziet in pro-actieve service, op afstand zowel als op locatie, en bijvoorbeeld de automatische levering van benodigde supplies.

Van Soest: “Met onze Optimized Print Services ontzorgen we onze klanten.
We ontwikkelen en beheren de printerinfrastructuren, zodat die naadloos aansluiten op de bedrijfsprocessen. Dat betekent voor de klant een aanzienlijke besparing op beheer- en administratiekosten en minimale risico’s. Zo worden efficiency en een continue reductie van de TCO aan elkaar gekoppeld. In deze tijd een ‘must’ om te overleven.”

Over Konica Minolta Business Solutions Nederland Konica Minolta biedt totaaloplossingen voor het optimaliseren van
informatie- en documentstromen. Het productaanbod omvat een breed scala aan hard- en software producten en aanvullende diensten. Konica Minolta is hiermee wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het gebied van
‘imaging’: het vastleggen en verwerken van beeldinformatie. De producten zijn innovatief en kwalitatief hoogwaardig. Met 22.500 medewerkers heeft Konica Minolta in 2007 een omzet gerealiseerd van 4,4 miljard euro. In Nederland werd met 260 medewerkers een jaaromzet van 50 miljoen euro gerealiseerd.


Rate this post

Print Friendly