De opleiding Informatie- en Documentmanagement vergroot uw kennis en vaardigheden om gegevensstromen goed te organiseren en leidt u op tot een gekwalificeerd generalist met een visie op managen van informatie en informatievoorziening. U leert verbanden leggen tussen bedrijfsprocessen, informatie en de technische middelen. Centraal in de leergang staat de vertaalslag naar de praktijk. U kunt uw nieuw verworven kennis dan ook al snel toe te passen in uw beroepspraktijk

De post-academische leergang ‘Informatie- en Documentmanagement’ start op vrijdag 4 december 2009 met de module Documentmanagement en Nieuwe Media. Colleges vinden plaats op vrijdag op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Collegedatums van Module 2 zijn;
4, 11 en 18 december 2009
8, 15, 22 en 29 januari 2010
5 en 12 februari 2010
5 maart 2010

Voor verdere informatie : www.erasmusacademie.nl/idmRate this post

Print Friendly