TERHULPEN, BELGIË, 28 september-SPEOS is gekend als een belangrijke internationale speler die een zakencijfer van maar liefst 28 miljoen euro genereert. Jaarlijks produceert het bedrijf 500 miljoen A4-pagina’s, waarvan ongeveer één derde bestemd is voor het buitenland. Onder de klanten bevinden zich banken, verzekeringsmaatschappijen, telecommunicatiebedrijven, medische organisaties, commerciële en industriële bedrijven. SPEOS verwerkt voor die bedrijven enorme hoeveelheden kritische data, zoals rekeninguittreksels, facturen, loonfiches, enz. Het waarborgen van de integriteit en veiligheid van die gegevens, is daarbij cruciaal.

Sinds kort garandeert SPEOS ook een ongeëvenaarde printkwaliteit en een nieuwe waaier aan grafische mogelijkheden, dankzij de installatie van vier nieuwe en zeer snelle digitale printsystemen van Kodak, die onlangs in productie werden genomen.

Toegevoegde waarde van documenten vergroten

“Onze laserprintsystemen lieten ons niet toe verder te gaan dan zwart-wit afdrukken, die we al dan niet nog konden voorzien van een steunkleur,” verklaart Jean-Paul Serneels, Sales & Marketing Director van SPEOS. “We beslisten om kleur een belangrijkere plaats toe te kennen vanwege de toenemende vraag van onze klanten, en omdat kleur een extra waarde toevoegt aan documenten.”

In de productievestiging in Anderlecht produceren voortaan vier KODAK VERSAMARK VL2000 Printsystemen, die in “twin” configuratie kunnen worden opgesteld. Dat betekent dat SPEOS over twee printstraten beschikt, waarmee men recto/verso in vierkleuren in een onberispelijke kwaliteit van 600 x 600 dpi kan produceren. “Het is een unieke installatie in de Benelux, die van ons bedrijf een grotere speler op de Europese markt maakt. De voordelen voor de klanten zijn dan ook enorm: we kunnen immers in quadri printen vanaf een blanke papierbaan. Het is dus niet meer nodig om de documenten voor te bedrukken. We hebben de productiewerkstroom gerationaliseerd, de aanpassingen aan documenten vergemakkelijkt en de verzendingskosten geoptimaliseerd,” vervolgt Jean-Paul Serneels.

Verhoogde efficiëntie, betere kwaliteit en nieuwe applicaties

“Het toevoegen van kleur maakt documenten overzichtelijker en leesbaarder voor de bestemmelingen,” vervolgt Peter Piels, Sales Manager Inkjet Printing Solutions bij Kodak. “Voor onze klanten resulteert dit concreet in een daling van het aantal oproepen naar hun call centers, omdat de eindklanten de documenten beter begrijpen,. Bovendien wordt er ook sneller betaald, omdat documenten in kleur nu eenmaal veel meer de aandacht trekken.”

“Tegelijkertijd,” zegt Jean-Paul Serneels, “willen we samen met de facturen en in dezelfde oplage leaflets gaan printen. We bieden ook de mogelijkheid aan onze klanten om transpromodocumenten te printen.” Het gaat in dit geval om documenten zoals facturen en rekeninguittreksels waarop promotionele boodschappen worden meegedrukt, die individueel zijn aangepast aan de interesses van de geadresseerde. “We staan nog maar aan de vooravond van deze veelbelovende toepassing. Onze klanten zijn zeer geïnteresseerd, maar er blijven nog enkele obstakels te overkomen. We moeten rekening houden met het wettelijke kader, onze klanten moeten over goede databases beschikken en vooral IT aan marketing kunnen koppelen. Het is onze bedoeling om een eigen softwaredienstverlening te ontwikkelen, teneinde een globale projectbenadering aan onze klanten te kunnen voorstellen.

Transpromo-communicatie: opbrengsten ipv kosten per pagina

Voor Peter Piels biedt transpromo-communicatie veel voordelen voor potentiële adverteerders: “Het is een supplementair kanaal in de communicatiemix en creëert een kwaliteitscontact met de bestemmelingen op een zeer cruciaal moment: facturen worden met grote aandacht gelezen, in tegenstelling tot andere reclamezendingen. Een opdrachtgever voor een transpromodocument kan voortaan rekenen op opbrengsten in plaats van kosten per pagina.”

“SPEOS bezat reeds de kennis op het vlak van documentgeneratie. Nu beschikken we ook over de ideale instrumenten om documenten te valoriseren. Het maakt ons tot unieke partners voor onze klanten,” vat Jean-Paul Serneels samen. “We hebben voor Kodak gekozen omdat deze fabrikant kleurenexpertise bezit, technische bijstand kan verlenen en voor scholing en training van ons personeel kan zorgen.”


Over Speos

SPEOS is een filiaal van De Post en is gespecialiseerd in de verwerking van papieren en elektronische documenten in opdracht van grote ondernemingen. Printen, couverteren, verzenden, documenten online beschikbaar stellen voor consultatie en archiveren behoren tot het dienstenpakket.


Rate this post

Print Friendly