Nieuwegein, 28 september 2009 – Informatica Corporation (NASDAQ: INFA), de grootste onafhankelijke aanbieder van data-integratiesoftware, waarschuwt dat Nederlandse ziekenhuizen, vaak zonder het te weten, grote problemen op het gebied van datakwaliteit hebben. Verschillende systemen die binnen een ziekenhuis in gebruik zijn, zorgen voor een informatie-explosie die grote uitdagingen met zich meebrengt.

Ziekenhuizen hebben gemiddeld 300 tot 400 verschillende systemen in gebruik die samen miljoenen records produceren. Het verkrijgen van een compleet beeld en het controleren van de kwaliteit van deze gegevens is hierbij een grote uitdaging en de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en Diagnose Behandelingscombinatie (DBC) maken het er voor de IT-afdeling niet minder complex op. “Koppelingen tussen de systemen zijn vaak handmatig aangelegd, en wanneer er in het ene systeem iets verandert, worden de wijzigingen niet automatisch doorgevoerd in de andere relevante systemen”, legt Charles Race, Vice President Northern Europe Sales bij Informatica uit. “Dit resulteert in niet-consistente, dubbele en gebrekkige informatie.”


Incomplete of onzorgvuldige gegevens leiden tot fouten en voor zorginstellingen betekent dit dat zij niet de zorg kunnen bieden die hun patiënten nodig hebben. Patiënten die bij verschillende ziekenhuisafdelingen onder behandeling staan, kunnen onder verschillende namen in de systemen bekend zijn. De kans is dan groot dat over het hoofd wordt gezien dat het om één en dezelfde persoon gaat, want patiëntgegevens zijn gefragmenteerd. Het gebrek aan een volledig beeld kan zelfs leiden tot risico’s wanneer de patiënt in de veronderstelling is dat bepaalde informatie al bekend is bij het ziekenhuis.


Charles Race: “Het is dan ook zaak dat ziekenhuizen hun systemen en data reorganiseren en consolideren om een compleet en accuraat beeld te krijgen van hun patiëntgegevens. Alleen dan zijn ze in staat efficiënter te werken en de beste beslissingen voor hun patiënten te nemen. Bovendien heeft het ook voor de interne bedrijfsvoering voordelen wanneer de systemen onderling data kunnen uitwisselen. Zo kunnen er kwalitatief betere managementrapportages gemaakt worden en kunnen personeelsplanningen veel nauwkeuriger gemaakt worden. Als hier dan één landelijk systeem voor het EPD bij komt, is de weg vrij voor het optimaal gebruiken en uitwisselen van gegevens.”

Over Informatica
Informatica Corporation (NASDAQ: INFA) is de meest vooraanstaande onafhankelijke aanbieder van data integratie software. Het Informatica-platform biedt organisaties een uitgebreide, uniforme, open en kostenbesparende benadering om IT-kosten te verlagen en concurrentievoordeel te behalen uit hun informatiebronnen. Meer dan 3.700 bedrijven wereldwijd vertrouwen op Informatica om toegang te krijgen tot hun informatiebronnen binnen de bedrijfsmuren en in de cloud en deze op een betrouwbare manier te integreren.


Rate this post

Print Friendly