Senter Novem heeft inkoopcriteria opgesteld voor de duurzame inkoop van postdiensten. Door de liberalisering van de postmarkt kunnen organisaties de aanbiedingen toetsen op deze criteria.

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld.
Jaarlijks besteden overheidsorganisaties meer dan 40 miljard euro aan inkopen en diensten. Door als overheid
duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. De overheden hebben
duidelijke doelen gesteld: het Rijk wil in 2010 voor 100 procent duurzaam inkopen. De gemeenten streven naar
75 procent in 2010 en 100 procent in 2015.

Provincies en waterschappen hebben minimaal 50 procent in 2010als doel gesteld. 100 procent duurzaam inkopen betekent dat de inkopen voldoen aan de eisen die op dat moment voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld. Meer informatie hierover vindt u op de websitevan Duurzaam Inkopen (www.senternovem.nl/duurzaaminkopen).

SenterNovem ondersteunt overheden om de doelstellingen te bereiken, onder andere door duurzaamheidscriteria te ontwikkelen voor producten, diensten en werken die overheden inkopen. In dit  document vindt u de criteria voor de productgroep Post. Ook vindt u in dit document aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, afwegingen bij de criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de beoordeling van criteria.

Download de criteria hieronder

Download Duurzaam inkopen post Version Versie: 1.2, 28 juli 2009
Rate this post

Print Friendly