Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is binnen ons moederbedrijf Deutsche Post DHL een strategische prioriteit. Wij zijn verheugd dat wij in Nederland sinds 1 september 100% klimaat neutraal opereren’, zegt Harmen Stremler, managing director Nederland bij DHL Global Mail. ‘Het gaat in ons MVO-programma om ons milieu, onze medewerkers en onze maatschappij. Het internationale ‘GoGreen’ programma van DHL vormt het raamwerk voor onze milieudoelstellingen. Onze volgende doelstelling ligt op het reduceren van CO2-emissies. Ons doel is namelijk om de CO2-uitstoot in 2020 met 30% terug te dringen. Dat dwingt ons om als wereldwijd actief bedrijf onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Ons operationele netwerk en inzet van ons wagenpark hebben impact op ons milieu. Door het invoeren van milieustandaarden binnen het operationele proces en het aanschaffen van duurzame en energiezuinige middelen, beperken wij deze impact zoveel mogelijk. Helaas kunnen we de CO2-uitstoot niet tot nul reduceren. Onze uitstoot die we niet kunnen reduceren, compenseren wij door te investeren in projecten die de CO2-uitstoot op andere plaatsen reduceren of CO2 uit de atmosfeer opnemen. Concrete voorbeelden hiervan zijn het Wereld Natuur Fonds project in Indonesië met 50.000 hectares turfmoeras bos en 100 windturbines in China.’

Over DHL Global Mail
DHL Global Mail is een krachtenbundeling voor nationale én internationale post, geadresseerd en ongeadresseerd. Global Mail is op het gebied van het sturen van internationale post en pakketten één van de grootste spelers in de markt. In Nederland bezorgt DHL via een eigen netwerk geadresseerde post en pakketten. Ongeadresseerd reclamedrukwerk, huis-aan-huiskranten en bladen worden door DHL Global Mail dochter Interlanden verspreid.


Rate this post

Print Friendly