DEN HAAG, maandag 14 september 2009 – TNT Post vergroent haar wagenpark met de aanschaf van 52 auto’s die rijden op aardgas. Om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen is het rijden op aardgas op dit moment voor TNT Post een verdere opstap naar het nog milieuvriendelijker groen gas. Meer dan de helft van de nieuwe auto’s rijdt nu al op groen gas.

De aanschaf van aardgaswagens is een volgende fase in de overgang op CO2-neutraal groen gas en past hiermee binnen de Planet Me – ambitie van TNT om het eerste post- en expressbedrijf ter wereld te worden dat emissievrij opereert.

Groen Gas
Groen gas kan afkomstig zijn van organisch afval van stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, plantenresten en dierlijke mest. Onder zuurstofloze omstandigheden wordt het organische afval door bacteriën omgezet in gas. Wanneer dit gas wordt opgevangen en tot aardgaskwaliteit wordt opgewerkt kan het worden geïnjecteerd in het reguliere gasnet en wordt het ook wel ‘groen gas’ genoemd. Het voordeel van groen gas boven aardgas is dat het volledig CO2-neutraal is en dus geen bijdrage levert aan de opwarming van de aarde (het broeikaseffect). Verder heeft groen gas alle gunstige eigenschappen van aardgas, het heeft een zeer schone verbranding en is relatief goedkoop.

Postauto’s op Groen Gas
De bestelauto’s zijn van het merk Volkswagen type Caddy en Fiat type Doblo. De voertuigen worden voornamelijk ingezet in het noordoosten van Nederland, omdat daar de meeste aardgasvulpunten zijn. Volkswagen-importeur Pon laat alle nieuw geleverde aardgasvoertuigen gedurende 90.000 km per voertuig op groen gas rijden.

Duurzaam wagenpark
TNT Post streeft ernaar om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door de diverse mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken. Naast de aanschaf van aardgasauto’s experimenteert TNT Post ook met elektrische scooters van verschillende leveranciers. De resultaten van deze pilot zijn eind 2009 beschikbaar. Daarnaast heeft TNT Post Pakketservice onlangs 240 busjes vervangen door Volkswagen Crafters met een Euro 5 motor en roetfilter. Euro-5 motoren zijn de schoonste motoren die op dit moment in de EU verkrijgbaar zijn en die voor bestelbusjes pas sinds enkele maanden op de markt zijn. De chauffeurs van TNT Post nemen ook jaarlijks deel aan de internationale zuinig-en-veilig-rijden-wedstrijd ‘Drive Me Challenge’ van TNT N.V. Het bedrijf probeert hiermee ook het rijgedrag van de chauffeurs te beïnvloeden door met een paar simpele rijtechnieken zowel het brandstofverbruik als de verkeersveiligheid te verbeteren.

Planet Me
TNT maakt zich sterk voor een groenere wereld. De initiatieven van het post- en expressbedrijf ter bescherming van het klimaat zijn gebundeld onder de noemer Planet Me. Een wereldwijd milieuprogramma dat zich onder andere richt op het verminderen van de CO2-uitstoot in alle operationele activiteiten. Tevens wil het programma de TNT-medewerkers ertoe stimuleren ook in hun privéleven, thuis en onderweg, hun CO2-uitstoot te verminderen.

Over TNT Post
TNT Post verwerkt dagelijks 16 miljoen poststukken (waarvan 400.000 pakketten) met ruim 7,6 miljoen bestemmingen in Nederland. Het bedrijf verbreedt daarnaast zijn horizon internationaal door middel van acquisities in Europa en Azië. Van groeiend belang zijn diensten die elektronische data omzetten in fysieke post. TNT Post is in de eerste plaats actief op het gebied van post: collectie, sortering, transport en aflevering van brieven en pakketten. Daarnaast is de onderneming gespecialiseerd in data- en documentdiensten, direct mail, e-commerce en internationale post. TNT Post heeft zo’n 58.000 mensen in dienst in Nederland. De omzet van TNT Post over het tweede kwartaal 2009 bedroeg 1,020 miljard euro. TNT Post is onderdeel van TNT N.V. TNT is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderneming en heeft partnerschappen gevormd met het World Food Programme en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties om wereldwijd tegen honger en milieuvervuiling te strijden.

Rate this post

Print Friendly