De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben een proef gedaan met het gebruiken van 75 grams papier voor printen en kopiëren. Helaas zijn de proeven niet geheel succesvol verlopen.

De productie van papier is verreweg de grootste energieverslinder in het afdrukproces, waarmee het voorkomen van papier door niet printen of anders door dubbelzijdig afdrukken de meest duurzame oplossing is. Daarnaast kan het gebruik van  een lager  gramsgewicht papier meehelpen.

In europa wordt 80 grams het meest gebruikt, in de VS is 75 grams inmiddels het meest gebruikt en in Japan wordt ook 70 grams gebruikt  . De laatste jaren is ook 75 grams in Nederland geïntroduceerd. Door het lichtere gramsgewicht wordt 6,25% papier bespaard aan inkoop en veelal ook aan afvalkilo’s. Bij de productie is 18% minder hout nodig, wordt er 14% op water bespaard en wordt 23% minder energie verbruikt.

Een A0 weegt 80 gram. Daar gaan 16 vel A4 uit en weegt een A4 vel 5 dus gram. Een pallet met 40 dozen met 5 pakken van 500 vel weegt 500 kg. Door 75 grams te gebruiken kan per pallet 31,25 kg aan papiermassa worden bespaard.

Helaas blijkt de invoering van 75 grams papier niet altijd succesvol te verlopen:

 • Het 75 grams papier is niet altijd goedkoper, dit komt doordat er van 80 grams een veel groter aanbod is en de concurrentie harder
 • 75 grams blijkt nog niet voor iedere printer of kopieermachine geschikt. Met name kleinere desktop printers en oudere kopieermachines hebben er moeite mee en leiden tot extra storingen, ondermeer door krom trekken door de warmte en bij dubbelzijdig afdrukken.
 • 75 grams papier is dunner en kan daardoor doorschijnender zijn dan 80 grams papier. Dit kan doorschijnendheid van de andere paginazijde geven bij dubbelzijdig afdrukken en het gebruik van logo’s e.d.
 • 75 grams blijkt niet altijd te voldoen aan de archiefwetgeving, waaraan overheidsinstellingen wel dienen te voldoen bij het archiveren van documenten

Afhankelijk van de bedrijfssiutaie kan toch overwogen worden om 75 grams papier te gebruiken. Goed testen is dan wel belangrijk.

Testen van papier

 1. Vraag vooraf aan de leverancier welke garanties hij geeft en controleer deze met testen
 2. Vraag aan de leverancier voldoende testmateriaal (0,5 – 1 pallet)
 3. Eis de garantie dat het testpapier representatief is voor de latere leveringen
 4. Test het papier op verschillende typen machines (desktop, multifunctionals, repro) en bij verschillende temperaturen en weersomstandigheden (vochtig, droog)
 5. Test het papier uit verschillende printerladen en dubbelzijdig, gebruik grotere printopdrachten
 6. Controleer of het papier voldoet aan de archiveringseisen in de archiefwet
 7. Controleer of het papier past bij de huisstijleisen en uw briefpapier
 8. Controleer de bestandsdelen warvan het papier gemaakt is

Enige minder goede ervaringen (bron: www.milieuzorgoverheden.nl):

 • De provincie Zeeland past nog steeds voor een beperkt deel 75 grams papier toe. Wel blijkt dat het papier niet geschikt is voor alle printers en kopieerautomaten. Het is daarom belangrijk om dit vooraf na te gaan bij de leverancier.
 • Bij de provincie Limburg bleken tijdens de proef echter problemen te ontstaan vanwege de te grote doorschijnendheid van het papier. Daarnaast was het papier afkomstig van Eucalyptusbomen, dat vanuit natuuroverwegingen ook geen verantwoorde keuze bleek te zijn. De provincie Limburg heeft de proef daarom stopgezet. (1)
 • Ook de provincie Noord-Brabant heeft de proef beëindigd. Dit omdat de 75-grams norm niet verenigbaar is met de archiveringseisen (2) en men niet met twee soorten naast elkaar kan werken.


(1) de leverancier geeft aan dat het papier milieuvriendelijk wordt vervaardigd van hout van de eucalyptusboom. De fabriek in Portugal beschikt over eigen bosbouw, fabriceert zelf de pulp en wint energie terug omdat de elektriciteit zelf gewonnen wordt uit biomassa. Eucalyptuspulp zorgt er voor dat het 75 grams papier aanvoelt als zijnde 80 grams en het een hoogwitte uitstraling heeft.

(2) de overheidsregels zijn inmiddels zodanig aangepast dat digitale archivering ook is toegstaan. Steeds meer overheidsinstellingen stappen dan ook over op digitale archibering. Hierdoor vervalt de boodzaak om aan de NEN norm te voldoen.

Goede ervaringen kunt sturen aan redactie@docufacts.nl

Bij het gebruik van 75 grams papier is  de kwaliteit van het papier en de geschiktheid voor laserprintergebruik  nog belangrijker dan bij 80 grams papier. Informeer bij uw leverancier over de mogelijkheden.

Rate this post

Print Friendly