Op 7 januari 2010 dienen printers voor thuisgebruik aan nieuwe duurzame eisen te voldoen. Deze ontwerprichtlijnen zijn gericht op het reduceren van het energieverbruik in de ‘uit-mode’  en ‘stand-by’stand.

Het Europees Parlement heeft op 7 januari 2009 goedkeuring gegeven aan de ontwerprichtlijn voor in de thuisomgeving bestemde huishoud- en kantoorapparatuur. Daarmee zijn de eerste eisen op 7 januari 2010 van kracht en de aangescherpte eisen op 7 januari 2013.

Kern van de richtlijn is:

  • Behoudens uitzonderingen dient apparatuur een ‘uit ‘en ‘stand-by’ mode te hebben en automatisch ingeschakeld te worden bij het niet uitvoeren van de hoofdfunctie
  • Apparatuur in de ‘uit’ mode mag niet meer energie verbruiken dan 1W (201o) of 0,5 W (2123)
  • Apparatuur in de ‘stand-by’ mode mag niet meer energie gebruiken dan 2 W (2010) of 1 W (2013). Deze energie is bedoeld voor het automatisch kunnen reactiveren of actuele (status) informatie te tonen.

De volledige tekst van het besluit: Ecodesgn Richtlijn Europa

De verwachting is ook dat voor apparatuur in het bedrijfsleven dergelijke eisen van kracht gaan worden. Aanbieders kunnen zich onderscheiden door apparatuur aan te bieden welke aan deze richtlijn voldoet. Voor organisaties die duurzaam willen inkopen kan deze richtlijn een (wens)criterium  zijn bij de selectie van apparatuur: hoe lager het energieverbruik in de ‘uit’ mode en ‘stand-by’ mode, hoe hoger de score.


Rate this post

Print Friendly