De uitbesteding van ING Document Services, waaronder de Print&Mail en postkamer aktiviteiten, aan R.R. Donnelly heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en wordt na 2 jaar teruggedraaid.

De uitbesteding van ING Document Services was met een looptijd van 7 jaar en contractwaarde van 400 miljoen euro de grootste uitbesteding op het gebied van documentverwerking in de Nederland, België en Polen. Het is nog onduidelijk of R.R. Donnelly zich weer terugtrekt van de Nederlandse markt.

De deal met ING was voor R.R. Donnelly de mogelijkheid om vaste voet op Nederlandse bodem te krijgen. Ze heeft vermoedelijk te scherp aangeboden en hiervan heeft ING willen profiteren, zonder zich voldoende bewust te zijn van de consequenties. R.R. Donnelly bleek onvoldoende kennis van de Nederlandse markt te hebben om verder te kunnen groeien. Het aantal nieuwe klanten is beperkt gebleven en deze droegen onvoldoldoende bij aan de noodzakelijke omzetgroei en voor compensatie van teruglopende activiteiten bij ING. 

Voor deals in deze omvang, welke in Engeland en de VS gebruikelijk zijn, is de Nederlandse markt te klein en hebben andere diensteverleners al een sterke positie. In Nederland zijn vele voorbeelden waarbij de uitbesteding van Document Services (creatie, repro, post, archief en printerbeheer) wel succesvol verloopt. Een goede voorbereiding, realistische verwachtingen en business case en meerjarenprogramma zijn essentieel. Daarnaast zijn er organisaties die zeer goed in staat zijn Document Services zelfstandig op een professioneel niveau te brengen.

In April 2007 heeft ING een deal gemaakt met RR Donnelly over uitbesteding van de scan, print, postkamer en archiverings activiteiten en het daarbij behorende personeel (ca. 800 FTE). De vakbonden zijn destijds kritisch geweest over die uitbesteding.

Het is een publiek geheim is dat deze outsourcing in economische zin niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en dat er bij deze Print&Mail activiteiten nog steeds sprake is van overcapaciteit. Dit zou kunnen betekenen dat een deel van de medewerkers, na terugkeer naar ING, alsnog boventallig worden verklaard en daardoor weer onder de werkingssfeer van het Sociaal Plan ING komen te vallen.

De vakbonden overleggen de komende periode met ING en R.R. Donnelly over zowel de voorwaarden van de terugkeer van het personeel, alsook over de toekomst van hun werkgelegenheid bij ING.

Rate this post

Print Friendly