Belastingdienst Centrum voor facilitaire dienstverlening doet aankondiging van de europese aanbesteding van Multifunctionals en (de)centrale printfaciliteit

Er zijn 3 percelen:

Perceel 1.
De levering van decentrale print-, kopieer-, scan- en faxapparatuur inclusief beheersoftware voor nieuwe en bestaande apparatuur en een onderhoudsovereenkomst voor de installed base.

De levering van decentrale print-, kopieer-, scan- en faxapparatuur inclusief beheersoftware voor nieuwe en bestaande apparatuur en een onderhoudsovereenkomst voor de installed base. Er wordt een raamovereenkomst met één leverancier gesloten voor een periode van 4 jaar (3 jaar + 1 optiejaar) De raamovereenkomst omvat koop van de apparatuur inclusief support en onderhoud alsmede diensten, zoals verhuizen en extra periodiek onderhoud. De onderhoudsovereenkomst heeft een looptijd van maximaal 7 jaar ( 3 jaar + 4 optiejaren).

Perceel 2.
Aankoop afdrukapparatuur,service en onderhoud,verbruiksartikelen alsmede “jobticket”software voor de Print en Copyshop (PCS) van de Belastingdienst in Apeldoorn.

De apparatuur en de direct daarmee verbonden software en onderhoud ten behoeve van de Print en Copyshop (PCS) van de Belastingdienst te Apeldoorn:
– De levering van drie (3) zwartprinters, twee (2) kleurenprinters, één (1) scanunit en optioneel één (1) nabewerkingsunit inclusief systeem- en of besturingssoftware,
– Dienstverlening,
– Installatie van te leveren apparatuur en software,
– Training van medewerkers in het gebruik van apparatuur en software,
– Onderhoud.
Dit betreft zowel correctief als preventief onderhoud voor de nieuw aan te schaffen apparatuur. Dit onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de Service Level Agreement (SLA) die onderdeel is van de overeenkomst.
b. de software voor opdrachtverwerking /pré -print inclusief onderhoud.

Perceel 3.
Onderhoud inclusief verbruiksartikelen voor twee Océ Variostream printers van de Belastingdienst te Apeldoorn.

Het betreft een onderhoudsovereenkomst voor de duur van maximaal 5 jaar (3 +1+1).

Bron: TED Ref 2009/S 171-246967


Rate this post

Print Friendly