Nieuwe O3Spaces Workplace 3.0 stroomlijnt document-processen zoals het hoort: snel en gemakkelijk.

O3Spaces introduceert de nieuwe 3.0 versie van O3Spaces Workplace. Deze nieuwe versie van O3Spaces’ oplossing voor documentbeheer en samenwerken bevat nieuwe functionaliteit waarmee document-processen op de voor O3Spaces kenmerkende gebruiksvriendelijke wijze kunnen worden geautomatiseerd en ondersteund.

O3Spaces biedt nieuwe oplossingen voor ‘Scannen & Digitaliseren’, ‘E-mail archivering’, ‘Rule-based Document Processing’ en ‘Sjabloonbeheer & Documentgeneratie’, waarmee klanten op een gecontroleerde manier grip krijgen op hun document-processen.

O3Spaces 3.0 bevat krachtige nieuwe functionaliteit (o.a. Wiki en Labeling) ten behoeve van samenwerken en de ontsluiting van informatie. De flexibiliteit en connectiviteit van Workplace zijn wederom uitgebreid, waarmee de waarde van de O3Spaces repository binnen bedrijfsprocessen verder wordt vergroot.

Een recent voorbeeld van de rol van Workplace binnen een organisatie is te vinden bij het Octrooicentrum Nederland (OCNL) dat O3Spaces verkoos als oplossing voor documentbeheer en samenwerken. Sander Mittertreiner, projectleider OpenSource Desktop bij OCNL legt uit; “O3Spaces Workplace wordt enerzijds ingevoerd als
centrale ‘document repository’ om de productiviteit en de vindbaarheid van informatie te verbeteren. Anderzijds fungeert O3Spaces als spil tussen onze office-omgeving en e-mailsysteem, waarbij beide direct aan de document-omgeving gekoppeld worden”.

O3Spaces Workplace 3.0, is beschikbaar in twee commerciële edities. De Express Editie is een out-of-the-box oplossing voor documentbeheer en samenwerken voor afdelingen,werkgroepen en het MKB. De Enterprise Editie is de schaalbare content management server bedoeld voor organisaties die een verfijnde oplossing voor documentbeheer
zoeken die geschikt is om gericht primaire document-centrische processen te stroomlijnen. Beide edities zijn beschikbaar als traditionele installaties ‘op locatie’ en als O3Spaces On-Demand dienst (SAAS).

O3Spaces Workplace 3.0 is te downloaden voor evaluatie vanaf: http://trial.o3spaces.com.

Over O3Spaces
O3Spaces B.V. Is een jonge Nederlandse software onderneming die zich richt op het ontwikkelen van krachtige gebruiksvriendelijke open software oplossingen. O3Spaces Workplace (gelanceerd in 2006), is met duizenden installaties wereldwijd dé oplossing voor documentbeheer & samenwerken voor een grote verscheidenheid aan gebruikers. De geboden gebruiksvriendelijkheid in combinatie met de platform-onafhankelijkheid en ondersteuning van verschillende office-pakketten en e-mail-toepassingen zijn vaak doorslaggevende factoren bij de keuze voor O3Spaces. O3Spaces Workplace wordt gebruikt binnen kleine en middelgrote ondernemingen, overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en in grote multinationals.


Rate this post

Print Friendly