Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gunt europese aanbesteding Print- en kopieervoorzieningen aan Xerox Nederland.

Het sluiten van een huurovereenkomst voor levering, plaatsing, installatie en onderhoud van (multifunctionele) (re)productieapparatuur uit het laag-/midden- en hoogvolume segment.


Rate this post

Print Friendly